Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Академічна доброчесність

КОДЕКС ЕТИКИ АКАДЕМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ НТУ “ХПІ”

© 2023 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search