Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Довідкові матеріали для НПП

Методичні рекомендації щодо проведення захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи (проекту) здобувачами вищої освіти з використанням дистанційної форми навчання в НТУ «ХПІ»

Порядок проведення онлайн захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи (проекту)

Положення про моніторинг результатів навчання студентів НТУ “ХПІ”

Зразок освітньої програми (рекомендації МОН України)

Методичні рекомендації щодо опису освітньої програти в контексті нових стандартів вищої освіти

Методичні рекомендації щодо опису освітньої програти в контексті нових стандартів вищої освіти принципи та механізми забезпечення вибору навчальних дисциплін

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти

© 2023 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"