Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Корисні посилання

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТА АКРЕДИТАЦІЇ 

ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ (ЄКТС)

ЕРАЗМУС+ Міжнародна кредитна мобільність Довідник для закладів вищої освіти

Методичні рекомендації щодо побудови інституційної структури внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у закладах вищої освіти

Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання

Концепція забезпечення якості вищої освіти України

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2015)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (2006)

Довідник користувача ЄКТС 2015

Корупція-у-навчальних-закладах-і-що-із-цим-робити

Международная стандартная классификация образования МСКО 2011

Международная стандартная классификация образования МСКО 2013

© 2023 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"