Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Локальні акти НТУ “ХПІ”

КОДЕКС ЕТИКИ АКАДЕМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ НТУ “ХПІ”

© 2022 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"