Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Обговорення в колективах

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату

 

© 2023 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"