Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Організаційна структура Університету

Організаційна структура НТУ “ХПІ” 2022

The organizational structure of  NTU «KhPI» 2022

Організаційна структура НТУ ХПІ 2017

 

© 2022 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"