Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Освітні програми (бакалавр)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
101 Екологія Інженерна екологія
131 Прикладна механіка Прикладна механіка
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство, новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
145 Гідроенергетика Гідроенергетика
263 Цивільна безпека Охорона праці
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка Електроенергетика
Електромеханіка
Електропривод, мехатроніка та робототехніка
142 Енергетичне машинобудування Енергетика
144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефектифність
171 Електроніка Електроніка
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ  ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ
Код Спеціальність Назва освітньої програми
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали
113 Прикладна математика Комп’ютерне та математичне моделювання
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки. Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
Код Спеціальність Назва освітньої програми
161 Хімічні технології та інженерія Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів
Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів
161.03 Технології переробки нафти, газу та твердого палива
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства
185 Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу

Oil and gas production

Видобування нафти і газу

Oil and gas production

226 Фармація, промислова фармація Фармація, промислова фармація
Фармація, промислова фармація

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
051 Економіка Економіка
071 Облік і оподаткування Бізнес-аналітика облікових інформаційних систем
Облік, аудит і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Туристичний бізнес
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Код Спеціальність Назва освітньої програми
113 Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи
123 Комп’ютерна інженерія Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри
Прикладна комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління
125 Кібербезпека Кібербезпека
  Кібербезпека
Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології Програмне забезпечення інформаційних систем
186 Видавництво та поліграфія Інформаційні технології в медіаіндустрії
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Код Спеціальність Назва освітньої програми
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
Фізична культура і спорт (стандарт від 24.04.2019 р. № 567)
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно). Перша -англійська.
Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Перша -англійська.
Прикладна та комп’ютерна лінгвістика
Прикладна та комп’ютерна лінгвістика (стандарт від 20.06.2019 р. № 869)
053 Психологія Психологія
Психологія
154 Соціологія Соціологія управління
Соціологія управління
Соціологія управління

© 2023 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"