Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Освітні програми (магістр)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
101 Екологія Інженерна екологія
131 Прикладна механіка Прикладна механіка (освітньо-професійна)
Прикладна механіка (освітньо-наукова)
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів (освітньо-професійна)

Прикладне матеріалознавство новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів (освітньо-наукова)

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
145 Гідроенергетика Гідроенергетика
263 Цивільна безпека Охорона праці
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 
Автомобільний транспорт

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка Електроенергетика (освітньо-професійна)
Електроенергетика (освітньо-наукова)
Електромеханіка (освітньо-професійна)
Електромеханіка (освітньо-наукова)
Електропривод, мехатроніка та робототехніка (освітньо-професійна)
Електропривод, мехатроніка та робототехніка (освітньо-наукова)
142 Енергетичне машинобудування Енергетика (освітньо-професійна)

Енергетика (освітньо-наукова)

144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефектифність
171 Електроніка Електроніка (освітньо-професійна)
Електроніка (освітньо-наукова)
273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство (освітньо-професійна)
Локомотиви та локомотивне господарство (освітньо-наукова)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали
113 Прикладна математика Комп’ютерне та математичне моделювання
122 Комп’ютерні науки Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-професійна)
Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова)
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
Код Спеціальність Назва освітньої програми
161 Хімічні технології та інженерія Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів
Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів (освітньо-наукова)
161.1 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія (освітньо-професійна)
Біотехнології та біоінженерія (освітньо-професійна) новий стандарт
Біотехнології та біоінженерія (освітньо-наукова)
Біотехнології та біоінженерія (овсітньо-наукова) новий стандарт
181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства
185 Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу
Oil and gas production
Нафтогазова інженерія та технології

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
051 Економіка Економіка
061 Журналістика Медіакомунікації
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
113 Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова)
Інженерія програмного забезпечення (освітньо-професійна)
122 Комп’ютерні науки Управління проектами у сфері інформаційних технологій
Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія  Прикладна комп’ютерна інженерія
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (освітньо-професійна)
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (освітньо-наукова)
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління
125 Кібербезпека Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології Програмне забезпечення інформаційних систем

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
011 Освіта/педагогіка Педагогіка вищої школи
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт
035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська
Прикладна та комп’ютерна лінгвістика
Прикладна та комп’ютерна лінгвістика (стандарт від 20.06.2019 р. № 871)
053 Психологія Психологія 
Психологія (відповідає Стандарту НТУ “ХПІ”)
Психологія (відповідає Стандарту МОН України, наказ № 564 від 24.04.2019 р.)
054 Соціологія Соціологічне забезпечення економічної діяльності
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент

© 2023 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"