Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Архів освітніх програм (магістр)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
101 Екологія Інженерна екологія 2019
Інженерна екологія 2022
131 Прикладна механіка Прикладна механіка (освітньо-професійна)
Прикладна механіка (освітньо-наукова)
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів (освітньо-професійна)

Прикладне матеріалознавство новітні технології та комп’ютерний дизайн матеріалів (освітньо-наукова)

133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування
145 Гідроенергетика Гідроенергетика
263 Цивільна безпека Охорона праці
274 Автомобільний транспорт Автомобілі та автомобільне господарство 
Автомобільний транспорт

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
141 Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка Електроенергетика (освітньо-професійна) 2019
Електроенергетика (освітньо-професійна) 2022
Електроенергетика (освітньо-наукова) 2019
Електроенергетика (освітньо-наукова) 2022
Електромеханіка (освітньо-професійна) 2019
Електромеханіка (освітньо-професійна) 2022
Електромеханіка (освітньо-наукова) 2019
Електромеханіка (освітньо-наукова) 2022
Електропривод, мехатроніка та робототехніка (освітньо-професійна) 2019
Електропривод, мехатроніка та робототехніка (освітньо-професійна) 2022
Електропривод, мехатроніка та робототехніка (освітньо-наукова) 2019
Електропривод, мехатроніка та робототехніка (освітньо-наукова) 2022
141

 

153

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

«Мікро- та наносистемна техніка

Міждисциплінарна освітньо-наукова

Стала та відновлювана енергетика: електрична та мікроелектронна інженерія» (освітньо-наукова) 2022

142 Енергетичне машинобудування Енергетика (освітньо-професійна) 2019

Енергетика 2022

Енергетика (освітньо-наукова) 2019

Енергетика 2022

144 Теплоенергетика Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефектифність 2019

Промислова та комунальна теплоенергетика. Енергетичний менеджмент та енергоефектифність 2022

171 Електроніка Електроніка ОПП 2019

Електроніка ОПП 2022

Електроніка ОНП 2019

Електроніка ОНП 2022

273 Залізничний транспорт Локомотиви та локомотивне господарство ОПП 2019

Локомотиви та локомотивне господарство ОПП 2022

Локомотиви та локомотивне господарство ОНП 2019

Локомотиви та локомотивне господарствоОНП 2022

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ ТА МАТЕМАТИКИ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали
113 Прикладна математика Комп’ютерне та математичне моделювання
122 Комп’ютерні науки Моделювання, проектування та комп’ютерна графіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наносистемна техніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-професійна)
Телекомунікації та радіотехніка (освітньо-наукова)
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
Код Спеціальність Назва освітньої програми
161 Хімічні технології та інженерія Технології органічних речовин, харчових добавок та косметичних засобів
Технології органічних речовин, харчових добавок і косметичних засобів (освітньо-наукова)
Хімічні технології та інженерія 2020

Хімічні технології та інженерія 2021

162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія (освітньо-професійна)
Біотехнології та біоінженерія (освітньо-професійна) новий стандарт
Біотехнології та біоінженерія (освітньо-наукова)
Біотехнології та біоінженерія (овсітньо-наукова) новий стандарт
181 Харчові технології Технології жирів, продуктів бродіння і виноробства
185 Нафтогазова інженерія та технології Видобування нафти і газу
Oil and gas production
Нафтогазова інженерія та технології

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
051 Економіка Економіка
061 Журналістика Медіакомунікації
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування 2019
Облік, аудит і оподаткування 2020
Облік, аудит і оподаткування 2021
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг 2019
Маркетинг 2021
Маркетинг 2022
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
113 Прикладна математика Інтелектуальний аналіз даних
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (освітньо-наукова)
Інженерія програмного забезпечення (освітньо-професійна)
122 Комп’ютерні науки Управління проектами у сфері інформаційних технологій
Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія  Прикладна комп’ютерна інженерія
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (освітньо-професійна)
Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри (освітньо-наукова)
124 Системний аналіз Системний аналіз і управління
125 Кібербезпека Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології Програмне забезпечення інформаційних систем

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Код Спеціальність Назва освітньої програми
011 Освіта/педагогіка Педагогіка вищої школи
017 Фізична культура і спорт Фізична культура і спорт 2021

Фізична культура і спорт 2022

035 Філологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська
Прикладна та комп’ютерна лінгвістика
Прикладна та комп’ютерна лінгвістика (стандарт від 20.06.2019 р. № 871)
053 Психологія Психологія 
Психологія (відповідає Стандарту НТУ “ХПІ”)
Психологія (відповідає Стандарту МОН України, наказ № 564 від 24.04.2019 р.)
054 Соціологія Соціологічне забезпечення економічної діяльності
281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент

© 2023 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Home
Account
Cart
Search