Відділ забезпечення якості освітньої діяльності

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Положення про моніторинг

Положення про моніторинг результатів навчання здобувачів вищої освіти НТУ «ХПІ» 

 

© 2022 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"