Видавничо-поліграфічний центр, Редакційно-видавничий відділ

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Зразки

Видавнича справа

Перелік документів для грифу

Документи для затвердження робіт на засіданні редакційно-видавничого відділу

План-заявка

Титульний аркуш

Зворот титульного аркуша

Кінцева сторінка

Зразок оформлення літератури. Новий

 

© 2023 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"