Видавничо-поліграфічний центр, Редакційно-видавничий відділ

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Зразки

Перелік документів для грифу

Документи для затвердження робіт на засіданні редакційно-видавничого відділу

План-заявка

Титульний аркуш

Зразок оформлення літератури. Новий

Зворот титульного аркуша

Кінцева сторінка

 

 

© 2019 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"