RSS
 

Головна

МИ РАДІ ВІТАТИ ВАС НА САЙТІ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НТУ «ХПІ

 

Рада молодих вчених Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
(Далі — РМВ) є дорадчим органом університету. РМВ діє згідно з чинним законодавством, Статуту Університету та Положення РМВ.

У своїй діяльності РМВ керується наступними принципами:
— рівноправність усіх членів;
— самоврядування і гласність в роботі;
— органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи.

 

14

 

Основною метою діяльності РМВ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених (віком до 35 років).

Основними завданнями РМВ є:
— сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, молодих вчених;
— пошук і підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
— сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;
— участь в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного наукового і культурного співробітництва молодих вчених;
— інформаційна діяльність тощо.

Для виконання своїх завдань РМВ:
— організовує роботу студентів, аспірантів, молодих вчених в наукових осередках;
— готує та подає Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам університету пропозиції щодо розвитку і вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених;
— організовує і проводить щорічні наукові конференції, конкурси на отримання грантів, виставки робіт та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентів, аспірантів, молодих вчених;
— організовує та сприяє виданню наукових праць студентів, аспірантів, молодих вчених;
— представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради університету, ректорату на отримання іменних стипендій і премій для молодих вчених;
— сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів, аспірантів, молодих вчених;
— бере участь в розробці планів по визначенню потреби в молодих вчених, вносить пропозиції щодо підвищення ефективності їх використання, бере участь в атестації і вирішенні питань посадового переміщення, висунення на керівну посаду, підвищення заробітної плати молодих вчених;
— здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, які пов’язані з діяльністю РМВ;
— здійснює громадський контроль за дотриманням прав студентів, аспірантів, молодих вчених;
— здійснює іншу діяльність відповідно до Положення РМВ.

Положення про Раду молодих вчених НТУ «ХПІ».

Comments are closed.