RSS
 

Міжнародна науково-практична конференція магістрів НТУ «ХПІ»

Організатори:

Рада молодих вчених та ректорат НТУ «ХПІ».

Конференція проводитиметься за такими секціями:

Секція 1. Інформаційні системи та технології в управлінні.
Секція 2. Математичне моделювання в механіці та системах управління.
Секція 3. Фундаментальні і прикладні проблеми в машинобудуванні.
Секція 4. Наукові проблеми транспортного машинобудування.
Секція 5. Енергетичні, теплофізичні процеси та обладнання.
Секція 6. Нові матеріали, комп’ютерна графіка та сучасні технології обробки металів.
Секція 7. Фундаментальні та прикладні проблеми фізики.
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні.
Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі.
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці.
Секція 11. Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика.
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин.
Секція 13. Інтегровані хімічні технології у хімічній техніці та екології.
Секція 14. Сучасні технології в економіці, менеджменті та обліку.
Секція 15. Інформаційні технології та інтелектуальна власність.
Секція 16. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси у промисловості, та народному господарстві.
Секція 17. Управління в соціально-економічних системах.
Секція 18. Економічні та правові аспекти розвитку підприємств.

Сайт конференції>>
Файловий архів конференції>>

Comments are closed.