Додаток 1 Список атестації НДП  2-4 червня 2020р

Наказ про проведення атестації

Наказ про затвердження списку на атестацію навчально-допоміжного персоналу НТУ ХПІ

СПИСОК навчально-допоміжного персоналу, що атестуються у 2020 році

Наказ про затвердження графіків атестації навчально-допоміжного персоналу

Графік атестування навчально-допоміжного і адм.-упр. персоналу