Відділ кадрів

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Author: staff

Page 1/2

інформація

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та вакантних посад (завідувачів кафедрами)

інформація

Лист МОН «Щодо врегулювання конфлікту інтересів»

Документи

Атестація навчально-допоміжного і адміністративно-управлінського персоналу

інформація

Зразки оформлення документів на атестацію навчально-допоміжного і адміністративно-управлінського персоналу

Архів

Архів конкурсу

інформація

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ»

інформація

Про атестацію бібліотечних працівників НТУ ХПІ

інформація

Про збереження книжкового фонду бібліотеки та майна НТУ «ХПІ»

інформація

ЗРАЗОК БЛАНКУ НТУ «ХПІ»

інформація

Зразок наказу про переведення на навчання за освітньою програмою

© 2020 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"