Відділ кадрів

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Category: Інформація

Page 1/2

Інформація

Оголошено конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників

Інформація

Графік атестування навчально-допоміжного і адміністративно-управлінського персоналу

Інформація

Зразок службової записки про відповідність ліцензійним вимогам

Інформація

Зразок наказу про переведення на навчання за освітньою програмою

Інформація

Таблиця відповідності посад працівників університету класифікатору професій ДК 003:2010

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного персоналу бібліотеки НТУ «ХПІ»

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного і адміністративно-управлінського персоналу НТУ «ХПІ»

Інформація

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ НТУ «ХПІ»

Інформація

Посадова інструкція директора ННІ та декана факультету

Інформація

Графік робочого часу викладачів

© 2019 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"