Відділ кадрів

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Category: Інформація

Page 1/2

Інформація

Оголошено  конкурс на заміщення посади директора Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Інформація

Зразок службової записки про відповідність ліцензійним вимогам

Інформація

Зразок наказу про переведення на навчання за освітньою програмою

Інформація

Таблиця відповідності посад працівників університету класифікатору професій ДК 003:2010

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного персоналу бібліотеки НТУ «ХПІ»

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного і адміністративно-управлінського персоналу НТУ «ХПІ»

Інформація

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ НТУ «ХПІ»

Інформація

Посадова інструкція директора ННІ та декана факультету

Інформація

Графік робочого часу викладачів

Інформація

Заходи щодо запобігання та протидії корупції

© 2019 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"