Відділ кадрів

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Category: Інформація

Page 1/2

Інформація

Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Інформація

Оголошено конкурс на заміщення вакантної посади декана Чернівецького факультету НТУ «ХПІ»

Інформація

Зразок службової записки про відповідність ліцензійним вимогам

Інформація

Зразок наказу про переведення на навчання за освітньою програмою

Інформація

Таблиця відповідності посад працівників університету класифікатору професій ДК 003:2010

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного персоналу бібліотеки НТУ «ХПІ»

Інформація

ГРАФІК атестування навчально-допоміжного і адміністративно-управлінського персоналу НТУ «ХПІ»

Інформація

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ НТУ «ХПІ»

Інформація

Посадова інструкція директора ННІ та декана факультету

Інформація

Графік робочого часу викладачів

© 2018 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"