Оголошено  конкурс на заміщення посади директора Полтавського політехнічного коледжу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Кандидат на посаду повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати повну вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної  роботи в вищих навчальних закладах відповідного профілю не менше 5 років.

До заяви на ім’я ректора додати особистий листок з обліку кадрів, автобіографію, документ про освіту, матеріали про підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років, характеристику з останнього місця роботи.

Термін подачі документів 30 днів від розміщення оголошення на офіційному веб-сайті університету за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова 2, відділ кадрів, телефон для довідок 700-34-63.