НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Харківський політехнічний інститут»

IV рівень акредитації

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

 

 1. Професор кафедри стратегічного управління (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом);
 2. Професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом);
 3. Професор кафедри фізичного виховання (науковий ступінь. вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом)
 4. Професор кафедри філософії (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково- педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом);
 5. Професор кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом):
 6. Професор (2 посади) кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом);
 7. Доцент (0,25 ставки) кафедри інформатики та інтелектуальної власності (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 8. Доцент кафедри обчислювальної техніки та програмування (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 9. Доцент кафедри органічного синтезу і нанотехнологій (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом):
 10. Доцент ( 3 посади) кафедри підйомно-транспортних машин і обладнання (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 11. Доцент кафедри економічного аналізу та обліку (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 12. Доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 13. Доцент кафедри технології жирів та продуктів бродіння (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 14. Доцент кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 15. Доцент кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови (науковий ступінь, вчене звання стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 16. Доцент кафедри природничих наук (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 17. Доцент кафедри іноземних мов (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 18. Доцент (2 посади) кафедри вищої математики (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 19. Доцент кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 20. Доцент кафедри автомобіле-і тракторобудування (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 21. Старший викладач кафедри вищої математики ( повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 22. Старший викладач кафедри інформатики та інтелектуальної власності (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 23. Старший викладач (2 посади) кафедри гуманітарних наук (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 24. Старший викладач (0,25 ставки) кафедри інтегрованих технологій машинобудування ім.М.Ф.Семка (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 25. Старший викладач (2 посади) кафедри промислової і біомедичної електроніки (науковий ступінь, повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 26. Старший викладач кафедри фізичного виховання (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 27. Старший викладач (3 посади) кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови (науковий ступінь, повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 28. Старший викладач кафедри радіоелектроніки (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 29. Старший викладач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 30. Старший викладач (0,5 ставки) кафедри економіки та маркетингу (науковий ступінь, повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура) стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 31. Старший викладач кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 32. Викладач (німецька мова) кафедри ділової іноземної мови та перекладу (повна вища освіта за фахом (магістратура), схильність до науково-педагогічної роботи, наукові праці за профілем кафедри);
 33. 33 Асистент кафедри промислової і біомедичної електроніки (повна вища освіта за фахом (магістратура), схильність до науково-педагогічної роботи, наукові праці за профілем кафедри);
 34. Асистент кафедри обчислювальної техніки та програмування (повна вища освіта за фахом (магістратура), схильність до науково-педагогічної роботи, наукові праці за профілем кафедри)

 До заяви на ім’я ректора додати особистий листок з обліку кадрів, автобіографію, документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій, матеріали про підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років, характеристику з останнього місця роботи.

Термін подачі документів 30 календарних днів від дня розміщення оголошення на офіційному веб- сайті університету за адресою:м. Харків, вул. Кирпичова 2, відділ кадрів, телефон для довідок 700-34-63.