МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Харківський політехнічний інститут»

IV рівень акредитації

 Оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

 1. Професор кафедри теоретичних основ електротехніки (науковий ступінь вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом);
 2. Професор кафедри динаміки та міцності машин (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом);
 3. Професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій (науковий ступінь. вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом);
 4. Професор кафедри органічного синтезу та нанотехнологій (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково- педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом);
 5. Професор кафедри стратегічного управління (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом):
 6. Професор кафедри обчислювальної техніки та програмування (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом);
 7. Професор кафедри фізики металів та напівпровідників (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом);
 8. Професор кафедри передачі електричної енергії (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років, підручники та монографії за фахом);
 9. Доцент (0,5 ставки) кафедри стратегічного управління (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 10. Доцент (0,5 ставки) кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом)
 11. Доцент (2 посади) кафедри обчислювальної техніки та програмування (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 12. Доцент (4 посади) кафедри іноземних мов (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 13. Доцент кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 14. Доцент кафедри гідравлічних машин (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 15. Доцент кафедри інженерної електрофізики (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом):
 16. Доцент кафедри турбінобудування (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 17. Доцент кафедри геометричного моделювання та комп’.ютерної графіки (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 18. Доцент кафедри електричного транспорту та тепловозобудування (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 19. Доцент кафедри технології переробки нафти, газу та твердого палива (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 20. Доцент (2 посади) кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 21. Доцент кафедри передачі електричної енергії (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 22. Доцент кафедри обробки металів тиском (науковий ступінь, вчене звання стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 23. Доцент кафедри автоматизації та кібербезпеки енергосистем (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 24. Доцент (2 посади) кафедри системи інформації (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 25. Доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 26. Доцент (0,25 ставки) кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 27. Доцент (2 посади) кафедри вищої математики (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 28. Доцент кафедри комерційної, торгівельної, та підприємницької діяльності (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 29. Доцент кафедри технологій машинобудування та металорізальних верстатів (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);’
 30. Доцент кафедри хімічної технології неорганічних речовин каталізу та екології (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом)
 31. Доцент кафедри автомобіле-і тракторобудування (науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років, наукові праці за фахом);
 32. Старший викладач кафедри вищої математики (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 33. Старший викладач (2 посади) кафедри іноземних мов (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 34. Старший викладач кафедри обчислювальна техніка та програмування (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 35. Старший викладач (2 посади) кафедри фізичного виховання (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 36. Старший викладач (2 посади) кафедри підйомно-транспортних машин і обладнання (науковий ступінь, повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 37. Старший викладач (0,25 ставки) кафедри фізики (науковий ступінь, повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 38. Старший викладач кафедри міжнародного бізнесу та фінансів (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом );
 39. Старший викладач кафедри природничих наук (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 40. Старший викладач кафедри прикладної математики (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 41. Старший викладач кафедри економічного аналізу та обліку (науковий ступінь, повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 42. Старший викладач кафедри промислової і біомедичної електроніки (повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 43. Старший викладач (0,5 ставки) кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови (науковий ступінь, повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 44. Старший викладач кафедри двигунів внутрішнього згоряння (науковий ступінь, повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 45. Старший викладач кафедри автоматики та управління в технічних системах (науковий ступінь, повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура), стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 46. Старший викладач кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем (науковий ступінь, повна вища освіта за профілем кафедри (магістратура)стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років, наукові праці за фахом);
 47. Асистент (0,5 ставки) кафедри охорони праці та навколишнього середовища (повна вища освіта за фахом (магістратура), схильність до науково-педагогічної роботи, наукові праці за профілем кафедри);
 48. Асистент (0,25 ставки) кафедри комерційної, торгівельної та підприємницької діяльності (повна вища освіта за фахом (магістратура) , схильність до науково-педагогічної роботи наукові праці за профілем кафедри);

До заяви на ім’я ректора додати особистий листок з обліку кадрів, автобіографію, документи про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових праць, винаходів, публікацій, матеріали про підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років, характеристику з останнього місця роботи.

Термін подачі документів 30 календарних днів від дня розміщення оголошення на офіційному веб-сайті університету за алресою: м. Харків, вул. Кирпичова2, відділ кадрів, телефон для довідок 700-34 63.