МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Харківський політехнічний інститут»

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (завідувачів кафедр)
  1. Завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин (науковий ступінь та / або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації, підручники та монографії за фахом);
  2. Завідувач кафедри технології жирів та продуктів бродіння ( науковий ступінь та / або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації, підручники та монографії за фахом);
  3. Завідувач кафедри електричного транспорту та тепловозобудування (науковий ступінь та / або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж  науково-педагогічної роботи не менше 5 років у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації, підручники та монографії за фахом);
  4. Завідувач кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей  (науковий ступінь та / або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації, підручники та монографії за фахом);

До заяви на ім’я  ректора додати особистий листок з обліку кадрів, автобіографію, документ про освіту, науковий ступінь, вчене звання, список наукових робіт, винаходів, публікацій, матеріали про підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років, характеристику з останнього місця роботи.

Термін подачі документів 30 днів від розміщення оголошення на офіційному веб-сайті університету за адресою: м. Харків, вул. Кирпичова 2, відділ кадрів, телефон для довідок 700-34-63.