Відділ кадрів

Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"

Archive

Page 2/3

Інформація

Зразок службової записки про відповідність ліцензійним вимогам

Інформація

Зразок наказу про переведення на навчання за освітньою програмою

Інформація

Таблиця відповідності посад працівників університету класифікатору професій ДК 003:2010

Інформація

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ НТУ «ХПІ»

Інформація

Посадова інструкція директора ННІ та декана факультету

Документи

Бланк заяви прийому на роботу

Документи

Відомості про співробітників, які працюють на умовах погодинної оплати, рецензування робіт, голови АК, в експертній та акредитаційних комісіях

Інформація

Графік робочого часу викладачів

Документи

Перелік документів та приклад продовження (заключення) строкового трудового договору/контракту

Інформація

Посадова інструкція і функційні обов’язки

© 2020 Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут"