ПОЛОЖЕННЯ про обрання та прийняття на роботу НПП НТУ «ХПІ»