ПОЛОЖЕННЯ про обрання та прийняття на роботи НПП НТУ «ХПІ»