Внутрішньовузівське сумісництво
Зарахування в.в.
Продовження в.в. на час відп.
Перевод на 0,75
Перевод на посаду
 Перевод на фінансування


 Звільнення з посади

 Встановлення доплати у зв’язку з присвоєнням вченого звання

 Встановлення доплати у зв’язку з присудженням наукового ступеня

 Продовження роботи за строковим трудовим договором (контрактом)

 Встановлення надбавки за вислугу років

 Надбавка за використання в роботі іноземної мови

 Компенсація невикористаної відпустки