Додаток до річного плану НТУ ХПІ станом на 17.12.2015