послуги з акредитації освітньої програми – спеціальність 185 Нафтогазова інженерія та технології