послуги з акредитації освітньої програми – спеціальність 274 Автомобільний транспорт