Послуги з акредитації освітньої програми спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність