НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 02 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 8

НАКАЗ № 567 ОД від 12 листопада 2018 р.    

 Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ».

НАКАЗУЮ:

1. За результатами обговорення питання «Сучасні підходи до організації підготовки студентів з фізики» затвердити наступні заходи:
1.1. Провести капітальний ремонт двох приміщень лабораторного практикуму.
Відповідальний: проректор професор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович. Строк виконання: до 01.05.2019 року.
1.2. Розробити план розташування лабораторних робіт та шкільного гуртка у відремонтованих приміщеннях.
Відповідальний: завідувач кафедри фізики професор СЕМЕНОВ Олександр Володимирович. Строк виконання: до 15.01.2019 року.
1.3. Передати кафедрі фізики 32 персональні комп’ютери, 1 сервер та 3 мультимедійних комплекси.
Відповідальний: ректор професор СОКОЛ Євген Іванович. Строк виконання: до 01.03. 2019 року.
1.4. Визначити перелік з 24 лабораторних робіт для університетського курсу фізики та 5 демонстраційних робіт зі шкільного курсу фізики для проведення профорієнтаційної роботи та забезпечення роботи шкільного гуртка з фізики. Розробити блок схеми лабораторних та демонстраційних  робіт з урахуванням існуючої лабораторної бази. Визначити перелік додаткового обладнання.
Відповідальний: завідувач кафедри фізики професор СЕМЕНОВ Олександр Володимирович. Строк виконання: до 21.12.2018 року.
1.5. З урахуванням модернізації лабораторного практикуму провести розробку нових 1, 2 та 3 семестрових навчальних програм з фізики, визначивши для кожної програми зміст лабораторного практикуму, який повинен містити 8, 16 та 24 лабораторних робіт.
Відповідальний: завідувач кафедри фізики професор СЕМЕНОВ Олександр Володимирович. Строк виконання: до 01.02.2019 року
1.6. Визначити перелік з 5 лабораторних робіт з фізики та 5 лабораторних робіт з хімії для слухачів підготовчого відділення для іноземних студентів. Розробити блок схеми лабораторних робот. Визначити необхідне обладнання.
Відповідальні: заступник декана факультету міжнародної освіти доцент ГАВРИЛЮК Юрій Романович, завідувач кафедри природничих наук професор ЛАПУЗІНА Олена Миколаївна. Строк виконання: до 01.02.2019 року.
1.7. Провести закупівлю необхідного обладнання.
Відповідальний: проректор професор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович. Строк виконання: до 01.04.2019 року
1.8. Провести налагодження та апробацію 24 лабораторних робіт для університетського курсу фізики.
Відповідальний: завідувач кафедри фізики професор СЕМЕНОВ Олександр Володимирович. Строк виконання: до 30.06.2019 року
1.9. Провести налагодження та апробацію 5 демонстраційних робіт з шкільного курсу для профорієнтаційної роботи та забезпечення роботи шкільного гуртка.
Відповідальний: завідувач кафедри фізики професор СЕМЕНОВ Олександр Володимирович. Строк виконання: до 01.05.2019 року.
1.10. Провести налагодження та апробацію 5 лабораторних робіт з фізики та 5 лабораторних робіт з хімії для слухачів підготовчого відділення для іноземних студентів.
Відповідальні: заступник декана факультету міжнародної освіти доцент ГАВРИЛЮК Юрій Романович, завідувач кафедри природничих наук професор ЛАПУЗІНА Олена Миколаївна. Строк виконання: до 30.06. 2019 року.
1.11. Створити на кафедрі фізики шкільний гурток.
Відповідальний: завідувач кафедри фізики професор СЕМЕНОВ Олександр Володимирович. Строк виконання: до 01.02.2019 року
1.12. Розробити тематику дипломних робіт для магістрів, які будуть виконувати дипломні роботи, присвячені створенню вимірювальних комплексів та їх програмного забезпечення. Призначити двох офіційних керівників для кожного магістра (один керівник з кафедри фізики, другий – з випускаючої кафедри).
Відповідальні: завідувач кафедри фізики професор СЕМЕНОВ Олександр Володимирович, заступник декана факультету міжнародної освіти доцент ГАВРИЛЮК Юрій Романович, завідувач кафедри природничих наук професор ЛАПУЗІНА Олена Миколаївна. завідувач кафедри радіоелектроніки доцент РОГОЖКІН Євген Васильович, завідувач кафедр фізики металів та напівпровідників професор МАЛИХІН Сергій Володимирович, завідувач кафедри кріогенної техніки професор СІПАТОВ Олександр Юрійович, завідувач кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики доцент ЗАЙЦЕВ Роман Валентинович, завідувач кафедри комп’ютерного моделювання процесів та систем професор БРЕСЛАВСЬКИЙ Дмитро Васильович, завідувач кафедри динаміки та міцності машин професор ЛЬВОВ Геннадій Іванович, завідувач кафедри  геометричного моделювання та комп’ютерної графіки професор ШОМАН Ольга Вікторівна. Строк виконання: до 01.02.2019 року.
1.13. Розробити дистанційні курси для студентів і школярів з фізики на українській та англійській мові.
Відповідальний: завідувач кафедри фізики професор СЕМЕНОВ Олександр Володимирович. Строк виконання: до 30.06.2019 року
1.14. Заслухати на Вчені раді університету інформацію про виконання заходів щодо реорганізації лабораторного практикуму.
Відповідальний: проректор професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович. Строк виконання: до 10.02.2019 року.

2. Затвердити підсумки прийому до університету на рівень докторів філософії та виконати наступні заходи:
2.1. Провести аналіз штатного складу викладачів та науковців кафедр за кваліфікацією, віком й відповідністю ліцензійним умовам та створити перспективні плани підготовки докторів філософії та докторів наук.
Відповідальні: завідувачі кафедр, завідувач аспірантури ШТЕФАН Вікторія Володимирівна. Строк виконання: до 20 грудня 2018 року.
2.2. Кафедрам вжити заходи щодо дотримання своєчасної подачі пропозицій до плану прийому.
Відповідальні: завідувачі кафедр.
2.3. Завідувачам кафедр посилити контроль за своєчасним виконанням етапів навчального процесу. Відповідальні: завідувачі кафедр.
2.4. Проаналізувати досвід перших років виконання освітніх програм та скорегувати робочі програми в бік сприяння виконанню дисертаційної роботи у встановлений строк. Відповідальні: завідувачі кафедр.
2.5. Розробити список назв дисертаційних робіт, які можуть виконувати аспіранти-іноземці. Відповідальні: завідувачі кафедр, проректор професор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович.

3. Затвердити навчальні плани першого (бакалаврського) рівня (Плани-2018).
Відповідальний: проректор професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

4. Затвердити конкурсні пропозиції на прийом до університету в 2019 році.
Відповідальний: проректор професор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

5. Затвердити зміни до «Положення про загальноуніверситетську юридичну службу НТУ «ХПІ»:
5.1. В назві Положення про загальноуніверситетську юридичну службу слова «загальноуніверситетську юридичну службу» замінити словами «юридичний відділ».
5.2. За текстом Положення про загальноуніверситетську юридичну службу НТУ «ХПІ» слова «загальноуніверситетська юридична служба» та «юридична служба» замінити словами «юридичний відділ».
5.3. Замінити кваліфікаційні вимоги на посаду начальника (заступника начальника) щодо стажу роботи за фахом з трьох років до двох, відповідні змінивши в абзаці першому пункту 13 слово «три» на слово «два».
5.4. В інший частині Положення про загальноуніверситетську юридичну службу НТУ «ХПІ» залишити без змін.
Відповідальна: завідувач юридичного відділу МОЛЧАНОВА Юлія Юріївна.

6. Затвердити «Положення про вчену раду науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ «ХПІ».
Відповідальний: директор НДПКІ «Молнія» професор БУРЯКОВСЬКИЙ Сергій Геннадійович.

7. Затвердити «Положення про кафедру комерційної, торговельної та підприємницької діяльності НТУ «ХПІ».
Відповідальний: завідувач кафедри професор ШАПРАН Євген Миколайович.

8. Затвердити назву нової кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить, створеної шляхом об’єднання кафедри органічної хімії, біохімії та мікробіології та кафедри технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів.
Відповідальний: завідувач кафедри професор ЦИГАНКОВ Олександр Валерійович.

9. Затвердити назву кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів на кафедру міжнародного бізнесу та фінансів».
Відповідальний: завідувач кафедри МІЩЕНКО Володимир Якимович.

10. Надати право наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 185 «Нафтова інженерія та технології»:
10.1. доценту кафедри видобування нафти, газу та конденсату кандидату технічних наук РИМЧУКУ Данилу Васильовичу;
10.2. доценту кафедри видобування нафти, газу та конденсату кандидату технічних наук ФИКУ Михайлу Іллічу;
10.3. директору УНД Інституту природних газів філії АП «Укргазвидобування» кандидату геологічних наук КРИВУЛІ Сергію Вікторовичу.

11. Надати право наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 113 «Прикладна математика» професору кафедри комп’ютерного моделювання процесів і систем ПЛАКСІЮ Юрію Андрійовичу.

12. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради університету від 02 листопада 2018 року, протокол № 8.

         Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 567ОД від 12 листопада 2018 р.

Заковоротний Олександр Юрійович