НАКАЗ ПРО ПОДОВЖЕННЯ ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

НАКАЗ № 4013 СТ від 22 листопада 2018 р.

Про подовження виплати та призначення стипендій
Кабінету Міністрів України 
для молодих вчених

Відповідно до рішення колегії МОН України від 24.10.2018 року, протокол № 10/1-13 та постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05 листопада 2018 р. протокол № 7 щодо подовження виплати та призначення стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

НАКАЗУЮ:

1. Провести виплату стипендій Кабінету Міністрів України молодим вченим НТУ «ХПІ» за листопад 2018 р. у розмірі 1841 грн. та з грудня 2018 р. по квітень 2019 р. у розмірі 1921 грн. кожному:
1.1. ЗАКОВОРОТНОМУ Олександру Юрійовичу, доктору технічних наук, вченому секретарю НДЧ;
1.2. КОЖУШКУ Андрію Павловичу, кандидату технічних наук, доценту кафедри автомобіле- та тракторобудування;
1.3. НОСИРЄВУ Олександру Олександровичу, кандидату географічних наук, доценту кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів.
2. Бухгалтерії НТУ «ХПІ» своєчасно виплачувати стипендії з рахунку за дорученням по мірі находження цільових коштів державного бюджету додатково до посадового окладу, різних доплат та надбавок.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на керівника науково-дослідної частини проф. ЛІСАЧУКА Георгія Вікторовича.

Підстава: Рішення колегії МОН України від 24.10.2018 року, протокол № 10/1-13 та постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05 листопада 2018 р. протокол № 7.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 4013 СТ від 22 листопада 2018 р.

Заковоротний Олександр Юрійович