РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 71 ВІД 05.12.2018

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 71 від «05» грудня 2018 р.

Про порядок подачі до департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України дисертацій та атестаційних справ на здобуття наукового ступеня

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. З метою виконання норм Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України затвердженого Наказом МОН України № 1029 від 13.07.2017 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2017 р. за № 965/30833) подачу дисертацій та атестаційних справ на здобуття наукового ступеня до департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України покласти на вчених секретарів спеціалізованих вчених рад НТУ «ХПІ».

2. Вченим секретарям спеціалізованих вчених рад НТУ «ХПІ» отримати (поновити) службове посвідчення працівника НТУ «ХПІ» та перепустку до МОН України, для пред’явлення працівникам підрозділу охорони МОН України.

3. Відділу діловодства та канцелярії розіслати розпорядження головам спеціалізованих вчених рад, відділу кадрів, юридичному відділу.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на вченого секретаря ЗАКОВОРОТНОГО Олександра Юрійовича.

Підстава: Інструкції з організації пропускного режиму до адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України затверджена Наказом МОН України № 1029 від 13.07.2017 р.

Ректор Є.І. Сокол

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 71 від «05» грудня 2018 р.

Заковоротний Олександр Юрійович