НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 30 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 9

НАКАЗ № 633ОД від «12» грудня 2018 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила прийому до НТУ «ХПІ» у 2019 році.

2. Затвердити навчальні плани магістрів, бакалаврів з прискореним терміном навчання, бакалаврів і магістрів заочної форми навчання.

3. Затвердити Положення про роботу з виданнями, подарованими до фонду науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ».
Відповідальна: директор бібліотеки СЕМЕНЕНКО Лариса Петрівна.

4. Затвердити освітню програму та навчальний план за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа».
Відповідальний: директор ННІ ЕММБ професор МАНОЙЛЕНКО Олександр Володимирович.

5. Затвердити Правила прийому Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ» на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році.
Відповідальна: директор коледжу ДІДУХ Ірина Іванівна.

6. Затвердити Правила прийому Полтавського політехнічного коледжу НТУ «ХПІ» на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році.
Відповідальна: директор коледжу РИСКІН Валерій Аркадійович.

7. Затвердити уточнені навчальні плани підготовки іноземних студентів.
Відповідальний: декан факультету міжнародної освіти доцент КУДІЙ Дмитро Анатолійович.

8. Надати право наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 105 – прикладна фізика та наноматеріали старшому науковому співробітнику кафедри фізики металів та напівпровідників кандидату фізико-математичних наук ПЕРШИНУ Юрію Павловичу.

9. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради університету від 30 листопада 2018 року, протокол №9.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 633ОД від «12» грудня 2018 р.

Заковоротний Олександр Юрійович