ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 08.01.2019 (ПОЗАЧЕРГОВЕ)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Завдання колективу Університету на 2019 рік.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Затвердження правил прийому до НТУ «ХПІ» та Чернівецького факультету НТУ «ХПІ» в 2019 році.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

3. Затвердження освітніх програм НТУ «ХПІ».
Доповідає начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності Кошкаров Юрій Юрійович.

Заковоротний Олександр Юрійович