ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 08.01.2019 (ПОЗАЧЕРГОВЕ)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Завдання колективу Університету на 2019 рік.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

2. Затвердження правил прийому до НТУ «ХПІ» у 2019 році.
Доповідає проректор професор Мигущенко Руслан Павлович.

3. Затвердження методичних рекомендацій щодо розробки освітніх програм.
Доповідає начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності Кошкаров Юрій Юрійович.

Заковоротний Олександр Юрійович