НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД ВІД 22 ГРУДНЯ 2018 РОКУ (ПРОТОКОЛ № 10) ТА ВІД 08 СІЧНЯ 2019 РОКУ (ПРОТОКОЛ № 1)

НАКАЗ № 18 ОД від «15» січня 2019 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. За результатами розгляду підсумків фінансової діяльності Університету за 2018 рік та пропозицій щодо цієї роботи у 2019 році виконати наступні заходи:
1.1. Затвердити звіт ректора НТУ «ХПІ» щодо очікуваного виконання кошторису у частині надходжень та видатків за спеціальним та загальним фондами за 2018 р.
1.2. Затвердити план кошторису за загальним та спеціальним фондом на 2019 р.
1.3. Здійснювати пріоритетне цільове фінансування статей витрат пов’язаних із забезпеченням безперервності навчального процесу.
Відповідальні: проректори, планово-економічний відділ, бухгалтерія.
1.4. Продовжувати запровадження пріоритетних заходів розробленої цільової програми дій з підвищення енергоефективності та економії по комунальних витратах (статті витрат: теплопостачання, вода та водовідведення, електроенергія та газ) з урахуванням фінансових можливостей НТУ «ХПІ» (по мірі надходження фінансування в межах кошторису), видатки по яких зростають у зв’язку з підвищенням тарифів. Розглянути питання щодо будівництва власної котельної з метою зменшення поточних витрат пов’язаних із теплопостачанням.
Відповідальні: проректор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович, планово-фінансовий відділ.
1.5. Сприяти збільшенню доходів від контрактної і дистанційно-заочної форм навчання, підготовчих курсів, за рахунок оптимізації їх діяльності.
Відповідальні: проректор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.
1.6. Здійснити оптимізацію ціноутворення за контрактною формою навчання шляхом диференціації розміру плати за навчання по певним спеціальностям.
Відповідальні: планово-фінансовий відділ, бухгалтерія.
1.7. Продовжувати проводити активну профорієнтаційну роботу із залучення іноземних студентів, які збільшують дохідну частину спеціального фонду.
Відповідальні: центральна приймальна комісія, проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович.
1.8. Продовжити стимулювання розвитку наукової діяльності в НТУ «ХПІ» для підвищення надходжень пов’язаних з реалізацією міжнародних грантів (проектів), виконанням науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України та в межах реалізації госпрозрахункових договорів.
Відповідальні: проректор з наукової роботи МАРЧЕНКО Андрій Петрович, начальник науково-дослідної частини ЛІСАЧУК Георгій Вікторович.
1.9. Здійснити раціоналізацію витрат пов’язаних із фінансуванням відряджень (рекомендований максимальний термін відрядження до 4-х діб).
Відповідальні: планово-фінансовий відділ, завідувачі кафедр.
1.10. Продовжити роботу з відчуження об’єктів не пов’язаних із здійсненням основної діяльності університету (житлових будинків, тощо).
Відповідальні: юридичний відділ, проректор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович.
1.11. Розробити та запровадити диференційовану систему встановлення надбавок за наукові, методичні та навчальні досягнення з метою підвищення науково-навчального потенціалу працівників.
Відповідальні: проректори та планово-фінансовий відділ.

2. Затвердити звіт Ради молодих вчених та на підставі обговорення питання «Роль ради молодих вчених у залученні молоді до наукових досліджень» продовжити роботу за наступними напрямками:
2.1. Проводити на базі креативного простору молодих вчених «Науковий андеграунд» регулярні семінари та воркшопи для ефективної роботи молодих вчених.
2.2. Розпочати роботу Startupclub НТУ «ХПІ».
2.3. Активізувати наукову активність студентів за рахунок включення їх в науково-популярні проекти.
2.4. Створювати постійно діючі площадки між молодими вченими Харкова для обміну досвідом по міжнародній, науковій та профорієнтаційній роботі.
2.5. Розширити активну участь молодих вчених в масових проектах роботи зі школярами, таких як: «STEMCampSchool», «Канікули з Політехом», «Лаби з Політехом» тощо.
2.6. Проводити заходи «HandsonScience».
2.7. Затвердити положення про діяльність молодіжних студентських наукових творчих об’єднань в НТУ «ХПІ».

3. Затвердити навчальний план та освітньо-професійну програму зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».
Відповідальний – проректор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

4. Затвердити Положення про Вчену раду Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ».
Відповідальний – директор ННІ ХТІ РИЩЕНКО Ігор Михайлович.

5. Затвердити акредитаційні справи та звіти про самоаналіз освітньо-професійних програм на першому (бакалаврському) рівні Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ»: «Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека» за спеціальністю 102 «Хімія»; «Озброєння та військова техніка» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка.
Відповідальна – начальник навчального відділу Військового інституту танкових військ підполковник КАРАКУРКЧІ Ганна Володимирівна.

6. Надати право наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 141 – електроенергетика, електротехніка та електромеханіка професору кафедри автоматизованих електромеханічних систем КУТОВОМУ Юрію Миколайовичу.

7. Затвердити правила прийому до НТУ «ХПІ» у 2019 році.
Відповідальний – проректор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

8. Затвердити методичні рекомендації щодо розробки освітніх програм.
Відповідальний – начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності КОШКАРОВ Юрій Юрійович.

9. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради університету від 22 грудня 2018 року, протокол № 10 та від 08 січня 2019 року, протокол № 1.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 18 ОД від «15» січня 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович