ВЧЕНА РАДА, ПРОТОКОЛ № 3 ВІД 24.03.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Підсумки наукової роботи в університеті за 2016 рік та шляхи розвитку наукових досліджень в 2017 році.
Доповідачі:
проректор професор Марченко Андрій Петрович (доповідь);
від комісії професор Ткачук Микола Анатолійович.

3. Про виконання рішень вченої ради університету.
Доповідачі
голова вченої ради проф. Товажнянський Леонід Леонідович (доповідь);
від комісії професор Акімов Олег Вікторович.

4. Звіт про діяльність та перспективи розвитку Полтавського коледжу НТУ «ХПІ».
Доповідачі
директор коледжу
Рискін Валерій Аркадійович (доповідь);
від комісії професор Серков Олександр Анатолійович.

5. Про підтримку висунення ПАТ «Турбоатом» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року роботи «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України».
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

6. Про включення кандидатури Сокола Євгена Івановича до складу авторського колективу роботи «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України», яка висувається на здобуття Державної премії України 2017 року в галузі науки і техніки.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

7. Конкурс на заміщення вакантних посад:
1. На посаду декана інженерно-фізичного факультету
Конкурсант – к.т.н., проф. КОНКІНА Валерій Миколайович.
2. На посаду завідувача кафедри органічної хімії, біохімії та мікробіології
Конкурсант – д.х.н. доц. ЦИГАНКОВ Олександр Валерійович.
3. Професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – к.т.н. доц. ЛОБОДА Євген Олександрович.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

 8. Затвердження кандидатур студентів НТУ «ХПІ», які направляються на навчання в Магдебурзький Отто фон Герике університет (Німеччина) за програмою кредитної мобільності в літньому семестрі 2016/17 н.р.

Група Спеціальність П.І.Б.
1 НТ-12д(і) Комп’ютерна механіка Полтавська Наталія Вячеславівна
2 НТ-13д(і) Філанова Євгенія Володимирівна
3 НТ-12м(мш) Технологія машинобудування Воропай Вадим Валентинович
4 НТ-41ем(емб) Електронні системи Чуприн Антон Андрійович
5 НТ-42е(емб) Ануфрієв Андрій Ігоревич
6 НТ-42е(емб) Гридін Анатолій Миколайович
7 НТ-52(емб) Електромеханічні системи автоматизації та електропривод Головін Михайло Володимирович
8 НТ-52(емб) Жулін олександр Олексійович
9 НТ-52(емб) Хомченко Павло Андрійвич
10 НТ-52(емб) Ященко Галина Валеріївна
11 НТ-42м(емб) Підйомно-транспортні машини Вацюк Вадим Вадимович
12 НТ-62(ап) Спеціалізовані комп’ютерні системи Шаронов Євген Олександрович
13 НТ-62(ап) Якимец Максим Андрійович

Доповідає проректор професор Хрипунов Геннадій Семенович.

9. Звіт докторанта кафедри електричного транспорту та тепловозобудування Доманського Іллі Валерійовича.
Доповідач від комісії професор Клепіков Володимир Борисович.

10. Звіт голови спеціалізованої вченої ради Д64.050.14.
Доповідачі
голова спецради проф. Качанов Петро Олексійович;
від комісії проф. Ткачук Микола Анатолійович.

11. Затвердження «Положення про студентські гуртожитки НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович (доповідь).

12. Затвердження зміни назви кафедри «Комп’ютерний моніторинг і логістика» на «Розподілені інформаційні системи та хмарні технології».
 Доповідає завідувач кафедри професор Раскін Лев Григорович.

13. Затвердження:
1. Змін в графіку навчального процесу університету (Наказ №290 ОД від 17 червня 2016 р.) для студентів 4-го курсу напрямку 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» для денної форми навчання факультету бізнесу та фінансів на 2016/2017 н.р.
2. Навчальний план підготовки бакалаврів з галузі знань 13-«Механічна інженерія» за спеціальністю 132-«Матеріалознавство» зі скороченим терміном навчання (3 роки).
3. Навчальних планів підготовки бакалаврів з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» за спеціалізаціями: 141-09 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та 141-10 «Мехатроніка та робототехніка» денної форми навчання зі скороченим строком (3 роки) на основі ОПП молодшого спеціаліста.
4. Звітів про акредитаційний самоаналіз напрямків: 6.170202 «Охорона праці», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво».
Доповідає проректор проф. Мигущенко Руслан Павлович.

14. Рекомендувати до нагородження Грамотами МОН України з нагоди 20-я Чернівецького факультету НТУ «ХПІ»:
1. ГОРБУЛИК Володимир Іванович.
2. НІКОРИЧ Андрій Володимирович.
3. ПЕПЕЛЯ Валерія Дмитрівна.
4. ХЛИСТУН Неоніна Ярославівна.
Доповідає голова вченої ради проф. Товажнянський Леонід Леонідович.

15. Про надання права наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 123 – комп’ютерна інженерія, к.т.н., доценту кафедри обчислювальної техніки та програмування Мезенцеву Миколі Вікторовичу.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

16. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Вісник НТУ «ХПІ» серія «Математичне моделювання в техніці та технологіях» за 2017 рік.
2. Матеріали студентської конференції «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення» (українською та російською мовами, обсягом 210 стор.).
3. Журнал «Електротехніка і електромеханіка» №2, 2017 р., обсяг 71 стор.
4. Вісник НТУ «ХПІ» серія «Техніка та електрофізика високих напруг» за 2017 рік, обсяг 98 стор.
Доповідає проректор професор Марченко Андрій Петрович.

Заковоротний Олександр Юрійович