НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 25 СІЧНЯ 2019 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 2

НАКАЗ № 69 ОД від 06 лютого 2019 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. За результатами розгляду питання «Стан справ з контингентом іноземних студентів та рівень їх навчання в університеті» виконати наступні заходи:
1.1. Провести підготовку ліцензійних справ усіх спеціальностей університету для продовження навчання іноземців за наступними освітніми рівнями: бакалавр, магістр, доктор філософії.
Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, директори інститутів і декани факультетів та їх заступники з міжнародної діяльності, завідувачі випускових кафедр. Термін виконання: до 01 травня 2019 року.
1.2. Для підвищення конкурентоспроможності університету на міжнародному ринку освітніх послуг продовжити ремонт гуртожитків для іноземних студентів за рахунок спонсорської допомоги та за участю будівельної бригади університету. У гуртожитку № 4 провести модернізацію душових кімнат. В гуртожитку № 6 провести ремонт кухні, коридору, душових приміщень та туалету.
Відповідальні: проректор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович та проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович. Термін виконання: до 01 вересня 2019 року.
1.3. Для збільшення контингенту іноземних студентів здійснювати підготовку англійською мовою за спеціальністю «Психологія».
Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами професор РОМАНОВСЬКИЙ Олександр Георгійович. Термін виконання: 01 вересня 2019 року.
1.4. Для поліпшення якості викладання лекцій іноземним студентам англійською та французькою мовами продовжити технічне оснащення відповідних інженерних кафедр комплектами: мультимедійний проектор, ноутбук та екран за рахунок спонсорської допомоги. Методичному відділу продовжити роботу з безкоштовного підвищення рівня володіння англійською мовою 40 викладачами університету.
Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, начальник методичного відділу ПАНФІЛОВ Юрій Іванович. Термін виконання: протягом 2019 року.
1.5. Забезпечити активізацію профорієнтаційної роботи фірм-контактерів для збільшення абітурієнтів з Туркменістану, Азербайджану, Туреччини та Узбекистану на 30 осіб з кожної країни, з Марокко – на 50 осіб, що дозволить збільшити загальну кількість студентів, які починають підготовку за освітніми програмами бакалавра та магістра, до 700 осіб.
Відповідальний: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович. Термін виконання: до 01 листопада 2019 року.
1.6. Забезпечити активізацію роботи кураторів з виховної роботи, основною інновацією якої буде налагодження інформаційних контактів з батьками іноземних студентів для підвищення їх навчальної дисципліни.
Відповідальні: директори інститутів і декани факультетів та їх заступники з міжнародної діяльності, завідувачі випускових кафедр. Термін виконання: протягом 2019 року.
1.7. Переглянути структуру системи підготовки з іноземної мови в університеті на рівень В2.
Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, проректор МУГУЩЕНКО Руслан Павлович завідувачі кафедр ГОНЧАРЕНКО Тетяна Євгенівна, ГОРОШКО Олена Ігорівна. Термін виконання: до 01 червня 2019 року.
1.8. Розвивати систему подвійних дипломів.
Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, директори інститутів і декани факультетів та їх заступники з міжнародної діяльності, завідувачі випускових кафедр. Термін виконання: постійно.
1.9. Розвивати співпрацю з іноземними партнерами для залучення інвестицій на виконання науково-дослідних робіт.
Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, проректор МАРЧЕНКО Андрій Петрович, директори інститутів і декани факультетів та їх заступники з міжнародної діяльності, завідувачі випускових кафедр. Термін виконання: постійно.

2. Затвердити обсяги держзамовлення НТУ «ХПІ» на наступний навчальний рік.
Відповідальний: проректор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

3. Перейменувати підготовчі курси НТУ «ХПІ» у «Підготовчі курси (відділення)».
Відповідальний: проректор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

4. Затвердити Положення про підготовчі курси (відділення).
Відповідальний: проректор МИГУЩЕНКО Руслан Павлович.

5. Затвердити Положення про вчену раду факультету комп’ютерних та інформаційних технологій НТУ «ХПІ».
Відповідальний: декан ГЛАВЧЕВ Максим Ігорович.

6. Затвердити Положення про вчену раду Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту НТУ «ХПІ».
Відповідальний: директор ННІ МІТ ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович.

7. Затвердити зміни до Положення про Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ».
Відповідальний: заступник начальника інституту з навчальної та наукової роботи полковник МАРУЩЕНКО Володимир Васильович.

8. Затвердити інноваційні проектно-орієнтовані освітні програми за спеціальностями «Прикладна математика» і «Комп’ютерні науки».
Відповідальний: завідувач кафедри комп’ютерної математики і аналізу даних професор ЛЮБЧИК Леонід Михайлович

9. Затвердити навчальні плани іноземних студентів на англійській мові за спеціальностями 121 – «Інженерія програмного забезпечення» та 126 – «Інформаційні системи і технології».
Відповідальний: завідувач кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління професор ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович.

10. Затвердити зміни до Порядку формування стипендіального рейтингу студентів НТУ «ХПІ» для призначення академічних стипендій.
10.1. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр довести зміни у «Порядку формування стипендіального рейтингу студентів НТУ «ХПІ» для призначення академічних стипендій» до студентів.
10.2. Начальнику інформаційно-обчислювального центру ЩЕТИНІНУ Віктору Павловичу розмістити оновлений «Порядок формування стипендіального рейтингу студентів НТУ «ХПІ» для призначення академічних стипендій» на сайті університету.

11. Затвердити склад проектної групи та формування освітньої програми підготовки бакалаврів за денною формою навчання з нової спеціалізації 073.08 «Менеджмент туризму та гостинності» спеціальності 073 «Менеджмент» для включення її в перелік освітніх програм зі спеціалізацій, які реалізуються в університеті у 2019 році.
Відповідальний: завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин професор ПЕРЕРВА Петро Григорович.

12. Затвердити зміни до навчальних планів підготовки іноземних студентів.
Відповідальний: начальник навчального відділу БОРТНІКОВ Віктор Якович.

13. Надати право наукового керівництва аспірантами за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» кандидату технічних наук доценту кафедри двигунів внутрішнього згоряння МЕШКОВУ Денису Вікторовичу.

14. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 25 січня 2019 року, протокол № 2.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 69 ОД від 06 лютого 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович