НАКАЗ ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»

НАКАЗ № 180 ОД від 28 березня 2019 р.

Про внесення змін до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», на підставі Статуту НТУ «ХПІ».

 НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року, виключивши зі складу вченої ради наступні пункти:

1.4. АРТЮШИНА Галина Петрівна;

1.15. БОНДАРЕНКО Володимир Омелянович;

1.35. ГЛАДКИЙ Федір Федорович;

1.57. КАРАТЄЄВ Арнольд Михайлович;

1.67. КОНКІН Валерій Миколайович;

1.89. ЛОБОЙКО Олексій Якович;

1.109. МОСТОВИЙ Сергій Петрович;

1.112. НІКОЛАЄНКО Віталій Іванович;

1.114. ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович;

1.121. ПЕТУТІНА Олена Олександрівна;

1.130. РИЩЕНКО Михайло Іванович;

1.147. СКРИПНИЧЕНКО Лілія Василівна;

1.159. СЕМЕНОВ Олександр Володимирович;

1.164. ХАРІТОНОВ Олександр Володимирович;

1.181. ЯКОВЛЄВ Анатолій Іванович;

1.180. ФЕСЕНКО Олексій Ігорович;

1.165. Д’ЯЧЕК Альона Ігорівна;

1.166. КУЗНЕЦОВ Віталій Олегович;

1.167. ЛИСИЦЯ Аліна Олександрівна;

1.168. ЛИТВИН Анастасія Павлівна;

1.169. ПОЛІВОДА Станіслав Юрійович;

1.172. ТАРАНУЩЕНКО Мар’я Вікторівна;

1.173. УТКАЧОВА Анастасія Олександрівна;

1.174. ФАНДЄЄВА Аліна Андріївна;

1.175. ХМЕЛЬНИЦЬКА Анастасія Василівна;

1.176. ЧАЛИЙ Олександр Юрійович;

1.177. ЧЕРЕНКО Вікторія Валеріївна;

1.178. ЧУПРИНА Катерина Володимирівна;

1.179. ШЕВЧУК Тетяна Русланівна;

1.180. ЯРМАК Світлана Олександрівна.

2. Внести зміни до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року, доповнивши пункт 1 підпунктами з наступною зміною нумерації:

1.139. ПІТАК Ярослав Миколайович;

1.140. ЛЮБЧЕНКО Олена Анатоліївна;

1.141. ЛЮБАРСЬКИЙ Борис Григорович;

1.142. НЕКРАСОВ Павло Олександрович;

1.143. СИСОЄВ Володимир Вікторович;

1.144. ЛАРІН Олексій Олександрович;

1.145. ПЛАТОНОВА Валентина Вікторівна;

1.146. МЕТЕНКО Ярослав Валентинович;

1.147. СИТНІКОВ Павло Андрійович;

1.148. ШИРОКОВ Стефан;

1.149. ДАНИЛЕНКО Гліб Юрійович;

1.150. ГАРМАШ Анастасія Юріївна;

1.151. ДЕМЕНТЬЄВА Лілія Валеріївна;

1.152. МАЛИЦЬКИЙ Артем Андрійович;

1.153. ХЛУДЄЄВ Володимир Володимирович;

1.154. БЕЗВЕСІЛЬНА Анна Вікторівна;

1.155. ГУРА Валерія Олексіївна;

1.156. КОНКІН Станіслав Валерійович;

1.157. ЛИСКОВ Олександр Володимирович;

1.158. МЕЛЕХІНА Ольга Павлівна;

1.159. ШВАЙДАК Віталія Юріївна;

1.160. ШЕВЧЕНКО Ніна Дмитрівна;

1.161. РИЖЕНКО Денис Вадимович.

3. У іншій частині наказ № 200 ОД від 15 травня 2015 року залишити без змін.

4. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів та юридичному відділу.

Підстава: Положення про вчену раду НТУ «ХПІ», рішення конференції трудового колективу НТУ «ХПІ».

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 180 ОД від 28 березня 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович