НАКАЗ ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»

НАКАЗ № 233 ОД від 26 квітня 2018 р.

Про внесення змін до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», на підставі Статуту НТУ «ХПІ».

 НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року, виключивши зі складу вченої ради наступних осіб:

1.6. БАГМУТ Олександр Григорович;

1.10. БОЙКО Анатолій Володимирович;

1.17. ВОІНОВ Володимир Володимирович;

1.19. ГАВРИСЬ Олександр Миколайович;

1.21. ГАМАЮН Ігор Петрович;

1.23. ГАПОН Анатолій Іванович;

1.26. ГЛАДКИЙ Петро Максимович;

1.32. ГРАБЧЕНКО Анатолій Іванович;

1.34. ГРИГОРОВ Отто Володимирович;

1.35. ДАНЬКО Володимир Григорович;

1.40. ЗАІКА Едуард Ілліч;

1.43. ЗАПОЛОВСЬКИЙ Микола Йосипович;

1.57. КОСТИК Катерина Олександрівна;

1.58. КРАВЧЕНКО Володимир Іванович;

1.63. КУЗЬМИНЧУК Наталія Валеріївна;

1.68. ЛАРІН Олексій Олександрович;

1.69. ЛЕЩЕНКО Сергій Анатолійович;

1.79. МАТРОСОВ Олександр Дмитрович;

1.80. МАХОТІЛО Костянтин Володимирович;

1.88. НЕКРАСОВ Олександр Павлович;

1.98. ПЛЄСНЕЦОВ Юрій Олександрович;

1.99. ПОГРІБНИЙ Микола Андрійович;

1.103. РАССОХА Олексій Миколайович;

1.123. СТЕПАНОВ Михайло Сергійович;

1.126. ТАРАСЕНКО Микола Олексійович;

1.131. ТЮПА Ігор Васильович;

1.142. ЮРЧЕНКО Олександр Анатолійович.

1.145. ДЗЮБАНОВ Дмитро Анатолійович;

1.148. СУК Олександр Пилипович;

1.153. ГАЛАК Олександр Валентинович;

1.154. ГАРНИК Людмила Петрівна;

1.156. ГОМАНЮК  Сергій Володимирович;

1.160. РАДОГУЗ Сергій Анатолійович;

1.164. ЧЕРНЯВСЬКИЙ Олег Юрійович;

1.170. ПОТАПЕНКО Руслан Олегович;

  1. Внести зміни до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року, доповнивши пункт 1 підпунктами з наступною зміною нумерації:

1.145. БУРЯКОВСЬКИЙ Сергій Геннадійович;

1.146. ГЛАВЧЕВ Максим Ігорович;

1.147. ГРУБНІК Аліна Олегівна;

1.148. ДАВИДЮК Тетяна Вікторівна;

1.149. КАРАКУРКЧІ Ганна Володимирівна;

1.150. КОВАЛЕНКО Валентин Олександрович;

1.151. КОШКАРОВ Юрій Юрійович;

1.152. МАЛІКОВ Василь Володимирович;

1.153. МАЛЬКО Максим Миколайович;

1.154. МАРУЩЕНКО Володимир Васильович;

1.155. МІРОШНИЧЕНКО Денис Вікторович;

1.156. ПЕТРОВ Сергій Олександрович;

1.157. РИЩЕНКО Ігор Михайлович;

1.158. РОГОЖКІН Євген Васильович;

1.159. СЕМЕНОВ Олександр Володимирович;

1.160. СТИСЛО Богдан Олександрович;

1.161. ТОПЧІЙ Віталій Леонідович;

1.162. ТРУШ Олександр Олегович;

1.163. УСАТИЙ Олександр Павлович;

1.164. ХАРІТОНОВ Олександр Володимирович;

1.165. ЧУХЛІБ Віталій Леонідович;

1.166. ШАПРАН Євген Миколайович.

1.167. ШЕЛКОВИЙ Олександр Миколайович;

  1. У іншій частині наказ № 200 ОД від 15 травня 2015 року залишити без змін.
  2. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів та юридичному відділу.

Підстава: Положення про вчену раду НТУ «ХПІ», рішення конференції трудового колективу НТУ «ХПІ».

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 233 ОД від 26 квітня 2018 р.

Заковоротний Олександр Юрійович