НАКАЗ ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»

НАКАЗ № 234 ОД від 06 травня 2019 р.

Про внесення змін до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», на підставі Статуту НТУ «ХПІ».

 НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року, доповнивши пункт 1 підпунктами:
1.162. ПІТЯКОВ Олександр Сергійович;
1.163. МОСІЙЧУК Михайло Володимирович.

2. У іншій частині наказ № 200 ОД від 15 травня 2015 року залишити без змін.

3. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів та юридичному відділу.

Підстава: Положення про вчену раду НТУ «ХПІ», рішення конференції трудового колективу НТУ «ХПІ».

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 234 ОД від 06 травня 2019 р.   

Заковоротний Олександр Юрійович