НАКАЗ ПРО ПОДОВЖЕННЯ ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

НАКАЗ № 1197 СТ від 11 червня 2019 р.

Про подовження виплати стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Відповідно до рішення колегії МОН України від 24.10.2018 року, протокол № 10/1-13 та постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13 травня 2019 р. протокол № 1 щодо подовження виплати стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

НАКАЗУЮ:

1. Провести виплату стипендій Кабінету Міністрів України молодим вченим НТУ «ХПІ» з травня 2019 р. по жовтень 2019 р. у розмірі 1921 грн. кожному:
1.1. ЗАКОВОРОТНОМУ Олександру Юрійовичу, доктору технічних наук, вченому секретарю НДЧ;
1.2. КОЖУШКУ Андрію Павловичу, кандидату технічних наук, доценту кафедри автомобіле- та тракторобудування;
1.3. НОСИРЄВУ Олександру Олександровичу, кандидату географічних наук, доценту кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів.

2. Бухгалтерії НТУ «ХПІ» своєчасно виплачувати стипендії з рахунку за дорученням по мірі находження цільових коштів державного бюджету додатково до посадового окладу, різних доплат та надбавок.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи проф. МАРЧЕНКА Андрія Петровича.

Підстава: Рішення колегії МОН України від 24.10.2018 року, протокол № 10/1-13 та постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13 травня 2019 р. протокол № 1.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 1197 СТ від 11 червня 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович