РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 64 ВІД 08.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 64
від
«08» жовтня 2019 р.

Про призначення комісії

 ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Для перевірки виконання норм статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» у дисертаційній роботі «Науково-методологічні засади віброчастотного контролю технологічних параметрів в умовах вібрації» доцента кафедри метрології та контролю якості програмних засобів Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» ОЛІЙНИК Ольги Юріївни, що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у спеціалізовану вчену раду Д 64.050.09 НТУ «ХПІ», призначити комісію з фахівців спецради по спеціальності 05.11.13 –прилади і методи контролю та визначення складу речовин, у складі:
ГУРИН Анатолій Григорович, завідувач кафедри електроізоляційної та кабельної техніки;
СУЧКОВ Григорій Михайлович, завідувач кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та діагностики;
КОСТЮКОВ Іван Олександрович, старший викладач кафедри електроізоляційної та кабельної техніки;
БОЛЮХ Володимир Федорович, професор кафедри загальної електротехніки;
ГОРКУНОВ Борис Митрофанович, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем;
ЩАПОВ Павло Федорович, професор кафедри промислової та біомедичної електроніки.

2. Комісії провести аналіз матеріалів дисертаційної роботи ОЛІЙНИК Ольги Юріївни та підготувати до 11.10.2019 року висновок про дотримання нею норм академічної доброчесності.

3. Відділу діловодства та канцелярії розіслати розпорядження вказаним співробітникам НТУ «ХПІ».

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Підстава Лист ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» № 21-11-36 від 01.10.2019 р.

Проректор з наукової роботи А.П. Марченко

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 64 від 08.10.2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович