РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 70 ВІД 31.10.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 70
від 31 жовтня 2019 року

про продовження роботи комісії

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Для перевірки виконання норм статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» у дисертаційній роботі «Наукові основи технологій поверхневого зміцнення деталей машин порошковими сумішами керованого складу» доцента кафедри ливарного виробництва НТУ «ХПІ» КОСТИК Катерини Олександрівни, що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у спеціалізовану вчену раду Д 64.050.12 НТУ «ХПІ», продовжити роботу комісії з фахівців спецради, яка була створена Розпорядженням № 68 від 17 жовтня 2019 р.

2. Комісії провести аналіз матеріалів дисертаційної роботи КОСТИК Катерини Олександрівни та підготувати висновок до 15.11.2019 року про дотримання нею норм академічної доброчесності.

3. Відділу діловодства та канцелярії розіслати розпорядження співробітникам НТУ «ХПІ» вказаним у розпорядженні № 68 від 17 жовтня 2019 року.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Підстава: заяви завідувача кафедри матеріалознавства Соболя О.В., зареєстровані у відділі діловодства та канцелярії НТУ «ХПІ» 29.10.2019 р.

Проректор з наукової роботи А.П. Марченко

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 70 від 31 жовтня 2019 року

Заковоротний Олександр Юрійович