РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79 ВІД 04.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79
від 04 грудня 2019 року

Про призначення комісії

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Для перевірки інформації наданої доцентом кафедри ливарного виробництва НТУ «ХПІ» КОСТИК Катериною Олександрівною та к.т.н. КОСТИК Вікторією Олегівною, призначити комісію у складі:
Голова комісії
1.1. ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович, директор Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту;
Члени комісії:
1.2. СТЕПАНОВ Михайло Сергійович, професор кафедри технологій машинобудування та металорізальних верстатів;
1.3. ФОМІН Анатолій Йосипович, голова профспілкового комітету НТУ «ХПІ»;
1.4. МОЛЧАНОВА Юлія Юріївна, начальник юридичного відділу;
1.5. ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович, директор Навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки.

2. Комісії провести аналіз поданої інформації та підготувати висновок.

3. Відділу діловодства та канцелярії розіслати розпорядження вказаним співробітникам НТУ «ХПІ».

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Підстава: заяви доцента кафедри ливарного виробництва КОСТИК Катерини Олександрівни та к.т.н. КОСТИК Вікторії Олегівни, зареєстровані у відділі діловодства та канцелярії НТУ «ХПІ» 02.12.2019 р.

Проректор з наукової роботи Андрій МАРЧЕНКО

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 79 від 04 грудня 2019 року

Заковоротний Олександр Юрійович