РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 80 ВІД 04.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 80

від 04 грудня 2019 р.

 Про продовження роботи та зміни у складі комісії

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Для перевірки дотримання норм існуючого законодавства у дисертаційній роботі «Наукові основи технологій поверхневого зміцнення деталей машин порошковими сумішами керованого складу» доцента кафедри ливарного виробництва НТУ «ХПІ» КОСТИК Катерини Олександрівни, що подана на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у спеціалізовану вчену раду Д 64.050.12 НТУ «ХПІ», продовжити роботу комісії, яка була створена Розпорядженням № 68 від 17 жовтня 2019 р. з частковою зміною у її складі.

2. У зв’язку з тривалою хворобою вивести зі складу комісії ПЕРМЯКОВА Олександра Анатолійовича, завідувач кафедри технологій машинобудування та металорізальних верстатів.

3. Ввести до складу комісії наступних членів:
3.1. МАЛИХІНА Сергія Володимировича, д.ф.-м.н., проф., завідувача кафедри фізики металів та напівпровідників;
3.2. САХНЕНКО Миколу Дмитровича, д.т.н., проф., заступника голови профспілкового комітету НТУ «ХПІ»;
3.3. МОЛЧАНОВУ Юлію Юріївну, начальника юридичного відділу.

4. Комісії провести аналіз матеріалів самої роботи та інформації, яка надходила на дисертаційну роботу КОСТИК Катерини Олександрівни та підготувати відповідний висновок.

5. Відділу діловодства та канцелярії розіслати розпорядження вказаним співробітникам НТУ «ХПІ».

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Підстава: заяви завідувача кафедри матеріалознавства Соболя О.В., зареєстровані у відділі діловодства та канцелярії НТУ «ХПІ» від 15.10.2019, 17.10.2019 та 30.10.2019, Вх. 3С № 8ВМ від 29.10.2019 р., Вх. 3С № 10ВМ від 01.11.2019 р., Вх. 3С № 13ВМ від 11.11.2019 р.

Проректор з наукової роботи Андрій МАРЧЕНКО

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 80 від 04 грудня 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович