РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 81 ВІД 04.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 81

 від «04» грудня 2019 р.

Про зміни у складі комісії

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Ввести до складу комісії, яка була створена Розпорядженням № 79 від 04 грудня 2019 року доцента кафедри технологій машинобудування та металорізальних верстатів БАСОВУ Євгенію Володимирівну та покласти на неї обов’язки секретаря комісії.

2. Відділу діловодства та канцелярії розіслати розпорядження членам комісії, яка була створена Розпорядженням № 79 від 04 грудня 2019 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Підстава: службова записка голови комісії ЄПІФАНОВА Віталія Валерійовича, директора Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту.

Проректор з наукової роботи Андрій МАРЧЕНКО

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 81 від «04» грудня 2019 р.

Заковоротний Олександр Юрійович