Про внесення змін до наказу № 206 ОД від 30 квітня 2021 року

НАКАЗ № 317 ОД від «14» липня 2021 р.

Про внесення змін до наказу № 206 ОД від 30 квітня 2021 року

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ».

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу № 206 ОД від 30 квітня 2021 року виклавши підпункт 1.2.6. у наступній редакції «1.2.6. Кафедра внутрішніх хвороб і сімейної медицини;».

2. У іншій частині наказ № 206 ОД від 30 квітня 2021 року залишити без змін.

3. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органам студентського самоврядування.

Ректор  Євген СОКОЛ

НАКАЗ № 317 ОД від «14» липня 2021 р.

Заковоротний Олександр Юрійович