НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 28 КВІТНЯ 2017 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 4

НАКАЗ №286 ОД від 24 травня 2017 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

 НАКАЗУЮ:

 1. За результатами обговорення питання «Шляхи подальшого розвитку науки на інженерно-фізичному факультеті» виконати наступне:
1.1. Подовжити роботу зі збільшення контингенту аспірантів та докторантів, в тому числі іноземних. Відповідальні – декан КОНКІН Валерій Миколайович, завідувачі кафедр.
1.2. Продовжити роботу з ліцензування третього освітньо-наукового рівня на кафедрах факультету. Термін – до 01.06.2018 р. Відповідальні – завідувачі кафедр.
1.3. Для збільшення контингенту аспірантів і докторантів факультету, в тому числі іноземних, відкрити підготовку за новими спеціальностями. Термін – до 01.06.2018 р. Відповідальні – завідувачі кафедр, декан КОНКІН Валерій Миколайович.
1.4. Вжити дієвих заходів щодо беззаперечного дотримання термінів виконання та подання до захисту дисертаційних робіт аспірантами та докторантами. Термін – постійно. Відповідальні – завідувачі кафедр, декан КОНКІН Валерій Миколайович.
1.5. Збільшити фінансування держбюджетних та госпдоговірних наукових досліджень в т.ч. за рахунок подання нових запитів на фінансування. Термін – до 31.12.2017 р. Відповідальні – завідувачі кафедр, керівники наукових тем.
1.6. Розвивати партнерські відносини з закордонними науковими і освітніми організаціями в області підготовки фахівців та спільних наукових досліджень. Відповідальні – завідувачі кафедр, декан КОНКІН Валерій Миколайович.
1.7. Декану КОНКІНУ Валерію Миколайовичу та кафедрам факультету продовжити роботу з організації та проведення традиційних регіональних та Міжнародних науково-практичних конференцій в НТУ «ХПІ» в 2017 році і наступних роках.
1.8. Поширити практику отримання міжнародних грантів науковцями факультету за програмами наукового співробітництва країн ЄС, таких як «Східне партнерство», Еразмус та інші. Термін – постійно. Відповідальні – завідувачі кафедр.

2. На виконання рішення вченої ради з питання «Підсумки прийому до університету іноземних громадян і завдання для збільшення контингенту іноземних студентів» здійснити наступні заходи:
2.1. Завершити ремонт приміщень підготовчого відділення. Термін виконання – 01.06.2017 року. Відповідальні: проректор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович, проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович.
2.2. Провести омолодження професорсько-викладацького складу підготовчого відділення шляхом залучення 1 молодого викладача, кандидата наук  зі знанням англійської або французької мови до штату кафедри гуманітарних наук та 1 молодого викладача кандидата наук зі знанням англійської або французької мови до штату кафедри природничих наук. Термін виконання – 01.09.2017 року. Відповідальні: декан факультету міжнародної освіти ТЮПА Ігор Васильович, заступник декана факультету міжнародної освіти ГАВРИЛЮК Юрій Романович.
2.3. Шляхом передачі навчального навантаження в межах дисциплін вільного вибору з підготовчого відділення на кафедру фізичного виховання забезпечити проведення занять з «Фізичної культури» для  слухачів підготовчого  відділення. Термін виконання – 1.09.2017 року. Відповідальні:  заступник декана факультету міжнародної освіти ГАВРИЛЮК Юрій Романович, завідувач кафедри фізичного виховання ЮШКО Олексій Володимирович.
2.4. Перевірити рівень викладання професійних дисциплін англійською мовою шляхом проведення тестування викладачів та забезпечити можливість покращення рівня англійської мови для викладачів безкоштовно за дистанційною формою навчання або з наданням корпоративної знижки вартості навчання за очною формою. Термін виконання – 1.10.2017 року. Відповідальні:  проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови  ГОРОШКО Олена Ігорівна.
2.5. За рахунок спонсорських коштів забезпечити англомовні групи першого курсу комплектами мультимедійної апаратури. Термін виконання –
01.11.2017 року. Відповідальний: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович.
2.6. Із залученням спонсорської допомоги та участі ремонтної бригади університету провести ремонт кімнат у гуртожитках № 10 та № 4. Термін виконання – 01.11.2017 року. Відповідальні: проректор ГАСАНОВ Магомедємін Ісамагомедович, проректор  ХРИПУНОВ Геннадій Семенович.
2.7. Збільшити контингент студентів з Арабської Республіки Єгипет у
2017-2018 навчальному році до 100 осіб шляхом створення профорієнтаційної мережі в різних містах Єгипту. Термін виконання – протягом 2017-2018 навчального року. Відповідальний: проректор  ХРИПУНОВ Геннадій Семенович.
2.8. Активізувати роботу центру НТУ «ХПІ» у м. Стамбул та збільшити контингент студентів з Турецької республіки у 2017-2018 навчальному році до
50 осіб. Термін виконання – протягом 2017-2018 навчального року. Відповідальні: проректор ВЕЛІЄВ Ельдар Ісмаіл огли, проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович.
2.9. Збільшити контингент студентів з Королівства Мороко у 2017-2018 навчальному році до 100 осіб шляхом створення профорієнтаційної мережі в різних містах Мороко. Відповідальний: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович. Термін виконання – протягом 2017-2018 навчального року.
2.10. Підвищити дисципліну в питаннях щодо сплати за навчання іноземними студентами та не допускати заборгованості по цій оплаті. Термін виконання – 01.09.2017 року. Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, деканат факультету міжнародної освіти.
2.11. Забезпечити можливості для вивчення іноземними абітурієнтами російської мови, в тому числі за допомогою дистанційного курсу, з наступним складанням ЗНО. Термін виконання – 01.09.2017 року. Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович.

3. В рамках розробки концепції та стратегії впровадження системи управління якістю в НТУ «ХПІ» здійснити наступні заходи:
3.1. Відділу забезпечення якості освітньої діяльності призначити керівників процесів системи управління якістю та разом з керівниками процесів організувати роботу з розробки та погодження документів, що регламентують процеси системи управління якістю. Термін виконання – до 01.09.2017 року. Відповідальний: начальник відділу забезпечення якості освіти ГАРНІК Людмила Петрівна.
3.2. Розробити проекти Положення про уповноважених з якості в структурних підрозділах та Положення про аудиторів Системи управління якістю освітньої діяльності. Термін виконання – до 01.09.2017 року. Відповідальний: начальник відділу забезпечення якості освіти ГАРНІК Людмила Петрівна.
3.3. Затвердити проекти Місії, Політики і Цілей у сфері якості освітньої діяльності НТУ «ХПІ», та розмістити їх на сайті університету для широкого обговорення. Відповідальний: вчений секретар ЗАКОВОРОТНИЙ Олександр Юрійович.

4. Затвердити зміни до «Положення про студентські гуртожитки НТУ «ХПІ», доповнивши пунктом 4.5 — «Студентським родинам, що мають дітей, місця у гуртожитку не передбачені». Відповідальний – проректор ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович.

5. Затвердити навчальні плани підготовки бакалаврів з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» за спеціалізацією 141-06Б «Електричні машини» денної форми навчання зі скороченим строком (3 роки) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

6. Затвердити голів екзаменаційних комісій для проведення атестації випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та освітнього ступеня магістр у період з 12 червня по 25 червня 2017 року.

7. Затвердити Положення про дипломні роботи на факультеті соціально-гуманітарних технологій.

8. Затвердити зміни до Положення про комбінат громадського харчування «Славутич» НТУ «ХПІ», затвердженого наказом ректора №180 від 16.03.17 р. включивши в п. 6.4. Положення п.п. 9 буфет при гуртожитку № 3 – м. Харків, вул. Цілиноградська, 56.

9. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ деканатам факультетів, відділу кадрів, юридичному відділу, органу студентського самоврядування.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради університету від 28 квітня 2017 року, протокол № 4.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 286 ОД від 24 травня 2017 р.

Заковоротний Олександр Юрійович