Про внесення змін до наказу № 502 ОД від 02 листопада 2021 року

НАКАЗ № 520 ОД від 12 листопада 2021 р.

Про внесення змін до наказу № 502 ОД від 02 листопада 2021 року

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ».

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу № 502 ОД від 02 листопада 2021 року виклавши підпункт 12.1. у наступній редакції «12.1. за спеціальністю 224 – Технології медичної діагностики та лікування циклів тематичного удосконалення (строком 2 тижня; 78 годин): «Нейрорадіологія»; «Комп’ютерна томографія захворювань грудної клітки»; «Променева діагностика захворювань грудної залози»; «Ультразвукова діагностика захворювань черевної порожнини»; «Променева діагностика в неонатології»; «Інтервенційна радіологія»; «Променева діагностика захворювань довгих кісток»; «Лабораторна діагностика новоутворень кровотворних органів»; «Лабораторна діагностика запалень сечо-статевих органів та запалень і пухлин серозних оболонок»; «Вірусологія»; «Мікробіологія». Семінари (1 день): «Сучасна лабораторна діагностика множинної мієломи при первинній медичній допомозі», «Сучасна лабораторна діагностика хронічного лімфолейкозу при первинній медичній допомозі», «Рання діагностика мієломонобластних лейкозів при первинній медичній допомозі», «Сучасна лабораторна діагностика гострих лімфоїдних лейкозів», «Перевага уніфікованих методик визначення кількостей лейкоцитів, еритроцитів і циліндрів у 1 мл сечі з допомогою лічильних камер». Цикли спеціалізації «Ультразвукова діагностика» (для фахівців, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Радіологія», строком 3 міс.); програму стажування «Рентгенологія» (строком 1 міс.);»

2. У іншій частині наказ № 502 ОД від 02 листопада 2021 року залишити без змін.

3. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, органам студентського самоврядування.

Підстава: службова записка проректора з науково-педагогічної роботи ТРУША Олександра Олеговича.

Ректор Євген СОКОЛ

НАКАЗ № 520 ОД від 12 листопада 2021 р.

Заковоротний Олександр Юрійович