Вчена рада, протокол № 2 від 03.03.2017

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вручення атестатів, грамот та дипломів співробітникам університету.
Вручає ректор професор Сокол Євген Іванович та голова вченої ради професор Товажнянський Леонід Леонідович.

2. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року та шляхи покращення навчального процесу.
Доповідачі:
проректор професор Мигущенко Руслан Павлович;
від комісії професор Бурега Валерій Васильович.

3. Виконання капітальних робіт в 2016 році і план покращення матеріальної бази університету в 2017 році (презентація).
Доповідачі:
проректор проф. Гасанов Магомедємін Ісамагомедович;
від комісії проф. Омельяненко Віктор Іванович.

4. Перспективи розвитку науки і навчального процесу електроенергетичного факультету на підставі кластерного підходу.
Доповідачі:
декан проф. Лазуренко Олександр Павлович;
від комісії проф. Ткачук Микола Анатолійович.

5. Представлення до вчених звань:
Професора НТУ ″ХПІ″:
1. ДРАНКОВСЬКИЙ Віктор Едуардович, кафедра гідравлічних машин.

2. ШЕВЧЕНКО Сергій Васильович, кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління.
Доцента НТУ ″ХПІ″:
1. ДЖЕНЮК Анатолій Володимирович, кафедра фізичної хімії.

Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

6. Конкурс на заміщення вакантних посад:
1. На посаду завідувача кафедри органічного синтезу і нанотехнологій
Конкурсант – д.б.н. проф. КРИЧКОВСЬКА Лідія Василівна.

2. Професор кафедри обчислювальної техніки та програмування
Конкурсант – д.т.н. проф. ЛЕОНОВ Сергій Юрійович.

3. Професор кафедри систем інформації
Конкурсант – д.т.н. проф. ОБОД Іван Іванович.

4. Професор кафедри гідравлічних машин
Конкурсант – к.т.н. проф. ПОТЕТЕНКО Олег Васильович.

Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

7. Висунення кандидатур на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених:
1. ГАМЗАЄВ Рустам Олександрович, доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління.

2. ВОДОРІЗ Ольга Станіславівна, старший викладач кафедри теоретичної та експериментальної фізики.
3. ХОМЯК Юрій Валентинович, доцент кафедри приладів та методів неруйнівного контролю.
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

8. Представлення на здобуття премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок роботи «Принципи створення нових багатофункціональних електрохімічних технологій отримання мікро- і наноструктурованих матеріалів» (автор: МАЙЗЕЛІС Антоніна Олександрівна, с.н.с. кафедри технічної електрохімії).
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

ПЕРЕРВА ДЛЯ ТАЄМНОГО ГОЛОСУВАННЯ

9. Відзначення співробітників університету до Дня науки.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

10.Затвердження положення про іменну стипендію першого ректора В.Л. Кирпичова.
Доповідає ректор професор Сокол Євген Іванович.

11. Затвердження положення про іменну стипендію «Агро кепітал груп».
Доповідає проректор професор Велієв Ельдар Ісмаїлович.

12. Про визнання наукового ступеня здобутого в іноземному вищому навчальному закладі.
Визнати документ про науковий ступень Doctoringenieur (доктор-інженер), виданий на ім’я ЛЬВОВА Івана Геннадійовича університетом Отто-фон-Геріке, м. Магдебург (Німеччина), еквівалентним диплому кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин.

Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

13. Затвердження звітів про акредитаційний самоаналіз напряму і спеціальностей:
1. Освітній ступінь бакалавр 6.020303 «Філологія».

2. Освітній ступінь магістр: 8.05070206 «Електропобутова техніка», 8.05050310 «Машини і механізми нафтогазових промислів», 8.05010103 «Системне проектування», 8.02030304 «Переклад», 8.05030401 «Видобування нафти і газу», 8.18010010 «Якість, стандартизація та сертифікація», 8.18010016 «Бізнес-адміністрування», 8.18010019 «Медіа-комунікації».
Доповідає начальник навчального відділу доцент Бортніков Віктор Якович.

14. Затвердження навчальних планів освітнього ступеня бакалавр з терміном навчання 3 роки.
Доповідає начальник навчального відділу доцент Бортніков Віктор Якович.

15. Затвердження навчального плану підготовки бакалаврів за скороченою формою навчання зі спеціальності 153-«Мікро- та наносистемна техніка».
Доповідає в.о. завідувача кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики доцент Зайцев Роман Валентинович.

16. Підсумки роботи первинної профспілкової організації студентів.
Доповідає голова ППОС Мастерний Сергій Миколайович.

17. Атестація наукової роботи стипендіатів, які отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених:
1. ВОДКА Олексій Олександрович, доцент кафедри динаміки та міцності машин, к.т.н.;

2. ЗАЙЦЕВ Роман Валентинович, в.о. завідувача кафедри фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики, доцент, к.т.н.;
3. ЛАРІН Олексій Олександрович, доцент кафедри динаміки та міцності машин, к.т.н., доцент.

18. Затвердження положення про комбінат громадського харчування «Славутич» НТУ «ХПІ».
Доповідає проректор Гасанов Магомедємін Ісамагомедович.

19. Затвердження:
1. Назви бібліотеки як Науково-технічна бібліотека НТУ «ХПІ» та «Положення про науково-технічну бібліотеку НТУ «ХПІ»;

2. «Правила користування науково-технічною бібліотекою НТУ «ХПІ»;
3. «Положення про методичну раду науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»;
4. «Положення про підвищення кваліфікації працівників науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ».
Доповідає директор бібліотеки Семененко Лариса Петрівна.

20. Затвердження теми докторської дисертації к.т.н. с.н.с. кафедри двигунів внутрішнього згоряння Кравченка Сергія Олександровича «Забезпечення ресурсу ДВЗ шляхом використання дискретно-континуальних технології зміцнення робочих поверхонь».
Доповідає проректор Зайцев Юрій Іванович.

21. Про рекомендацію до друку наукових видань:
1. Навчальний посібник «Економічна оцінка енергозберігаючих проектів» авторів Неміровський І.А., Проскуря О.М. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ».

2. Навчальний посібник «Переклад термінології у галузі штучного інтелекту» авторів Голікової О.М., Коновалової В.Б., Мирошніченко В.М. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ».
3. Навчально-методичний посібник «Визначений інтеграл і система комп’ютерної математики MathCad» автор Дубініна О.М. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ».
4. Навчальний посібник «Основи паблік рилейшнз» авторів Романовського О.Г., Середи Н.В., Воробйова Є.В. та надання грифу Вченої ради НТУ «ХПІ».
5. Навчально-методичний посібник «Оцінка безпеки наноматеріалів» авторів Кричковської Л.В., Дубоносова В.Л., Петрової І.А., Петрова С.О.
6. Навчально-методичний посібник «Безпека харчових продуктів: антиаліментарні фактори, ксенобіотики, харчові добавки» авторів Кричковської Л.В., Бєлінської А.П., Анан’євої В.В., Дубоносова В.Л., Овсяннікової Т.О.
7. Євгеній Іванович Сокол (до 65-річа від дня народження): біобібліографічний покажчик. Укладачі: Семененко Л.П., Костроміна С.В., Бикова В.І.
Доповідає проректор професор Зайцев Юрій Іванович.

Заковоротний Олександр Юрійович