НАКАЗ ПРО ЗМІНИ У СКЛАДІ ВЧЕНОЇ РАДИ НТУ «ХПІ»

НАКАЗ № 293 ОД від 01 червня 2017 р.

Про внесення змін до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», на підставі Статуту НТУ «ХПІ».

 НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року, виключивши підпункти:
1.6. АФОНІНА Олеся Вячеславівна;
1.10. БАШКАНОВ Олексій Денисович;
1.19. БУНЯЄВА Катерина Сергіївна;
1.21. ВАКОЛЮК Яків Володимирович;
1.27. ГАЗДА Дорина Юріївна;
1.44. ДМИТРЕНКО Марія Анатоліївна;
1.48. ДУДІНА Наталія Миколаївна;
1.58. КАРБАН Алла Миколаївна;
1.60. КИЧИГІНА Ольга Петрівна;
1.73. КОЩЕЙ Віталій Юрійович;
1.79. КУЗЬМЕНКО Юрій Дмитрович;
1.86. ЛЕБЕДЄВА Анастасія Олександрівна;
1.90. ЛЮБАРСЬКИЙ Володимир Андрійович;
1.113. ОЛЕФІРОВА Валерія Сергіївна;
1.148. СЛІНЬКО Олексій Миколайович;
1.171. ЧЕВЕЛЕВА Дар’я Дмитрівна
пункту 1 даного наказу з наступною зміною нумерації підпунктів.

2. Внести зміни до наказу № 200 ОД від 15 травня 2015 року, доповнивши пункт 1 підпунктами такого змісту:

 1. Д’ЯЧЕК Альона Ігорівна;
 2. КУЗНЕЦОВ Віталій Олегович;
 3. ЛИСИЦЯ Аліна Олександрівна.
 4. ЛИТВИН Анастасія Павлівна;
 5. ПОЛІВОДА Станіслав Юрійович;
 6. ПОТАПЕНКО Руслан Олегович;
 7. СЕРГІЄНКО Олена Захарівна;
 8. ТАРАНУЩЕНКО Мар’я Вікторівна;
 9. УТКАЧОВА Анастасія Олександрівна;
 10. ФАНДЄЄВА Аліна Андріївна;
 11. ХМЕЛЬНИЦЬКА Анастасія Василівна;
 12. ЧАЛИЙ Олександр Юрійович;
 13. ЧЕРЕНКО Вікторія Валеріївна;
 14. ЧУПРИНА Катерина Володимирівна;
 15. ШЕВЧУК Тетяна Русланівна;
 16. ЯРМАК Світлана Олександрівна.

3. У іншій частині наказ № 200 ОД від 15 травня 2015 року залишити без змін.

4. Начальнику відділу діловодства та канцелярії ХУДОЛЕЙ Людмилі Василівні розіслати цей наказ деканатам факультетів та юридичному відділу.

Підстава: результати прямих таємних виборів керівних органів студентського самоврядування НТУ «ХПІ» від 23.05.2017 року.

Ректор Є.І. Сокол

НАКАЗ № 293 ОД від 01 червня 2017 р.

Заковоротний Олександр Юрійович