НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 25 січня 2022 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 1

НАКАЗ № 42 ОД від «25» січня 2022 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію правила прийому у 2022 році:
1.1. Відокремленого структурного підрозділу «Харківський комп’ютерно-технологічний фаховий коледж «Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
1.2. Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський політехнічний фаховий коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

2. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, директорам навчально-наукових інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, органам студентського самоврядування.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 25 січня 2022 року, протокол № 1.

Ректор Євген СОКОЛ

НАКАЗ № 42 ОД від «25» січня 2022 р.

Заковоротний Олександр Юрійович