НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 04 лютого 2022 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 2

НАКАЗ № 84 ОД від «11» лютого 2022 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. За підсумками прийому іноземних громадян на навчання в університеті виконати наступні заходи:
1.1. За рахунок договірного співробітництва с китайськими вишами щорічно залучати до навчання в НТУ «ХПІ» абітурієнтів за спеціальностями «Прикладна фізика та наноматеріали», «Екологія», «Комп’ютерні науки», «Промислова біотехнологія», «Хімічні технології та інженерія», «Харчові технології», що дозволить збільшити контингент іноземних студентів та аспірантів  на 30-40 осіб. Відповідальні: проректор ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, заступник директора ННІ МО  ГОРОВИЙ  Дмитро  Анатолійович. Термін виконання:  до 1 грудня 2022 року.
1.2. Збільшити контингент іноземних студентів на 10-15 осіб за рахунок проходження акредитації  за спеціальністю  «Фармація, промислова фармація». Відповідальні: завідувачка кафедри органічного синтезу та фармацевтичних технологій АНАН’ЄВА Валерія Вікторівна, директор ННІ ХТІ РИЩЕНКО Ігор Михайлович, проректор ХРИПУНОВ Генадій Семенович. Термін виконання:  до 1 грудня  2022 року.
1.3. Збільшити контингент іноземних студентів на 25-30 осіб за рахунок проходження акредитації за спеціальністю «Кібербезпека». Відповідальні: завідувач кафедри кібербезпеки ЄВСЕЄВ Сергій Петрович, директор ННІ КНІТ ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович, проректор ХРИПУНОВ Генадій Семенович. Термін виконання: до 1 грудня  2022 року.
1.4. Збільшити на 30-40 осіб контингент іноземних студентів на комп’ютерних спеціальностях за рахунок комплексної маркетингової програми, запровадженої в ННІ КНІТ. Відповідальні: директор ННІ КНІТ ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович, проректор ХРИПУНОВ Генадій Семенович. Термін виконання: до 1 грудня 2022 року.
1.5. Збільшити контингент іноземних студентів на 10-15 осіб за рахунок проходження акредитації  за спеціальністю «Промислова біотехнологія». Відповідальні: завідувачка кафедри «Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хімія» БЛИЗНЮК Ольга Миколаївна, директор  ННІ ХТІ РИЩЕНКО Ігор Михайлович, проректор ХРИПУНОВ Генадій Семенович.
1.6. Щорічно залучати до заочного навчання українською мовою 20-40 абітурієнтів з ближнього зарубіжжя за рахунок активізації проектів дистанційного вивчення української мови  на базі Освітнього центру ННІ МО. Відповідальні: завідувач Освітнього центру ФМО МЕШКОВ Денис Вікторович, проректор ХРИПУНОВ Генадій Семенович. Термін виконання:  до 1 грудня 2022 року.
1.7. Щорічно на 50 осіб збільшувати кількість студентів основних інститутів і довузівської підготовки та аспірантів з Нігерії, Мороко, Єгипту, Непалу, Сенегалу, Пакистану, Індії, Лівії, Камеруну, Кот-д’Івуар за рахунок інтенсифікації маркетингу з використанням сучасних Internet-технологій та зниження непрямих витрат абітурієнтів шляхом налагодження прямих контактів з національними компаніями, які займаються набором абітурієнтів. Відповідальні: заступник директора ННІ МО ГОРОВИЙ Дмитро Анатолійович, проректор ХРИПУНОВ Генадій Семенович. Термін виконання: до 1 грудня 2022 року.

2. Для покращення стану та інформаційних змістів сайтів кафедр:
2.1. Надати пропозиції та перелік необхідного обладнання, необхідного для створення центру сертифікації ключів інформаційних сервісів у НТУ «ХПІ». Відповідальні: проректор ТРУШ Олександр Олегович, начальник ІОЦ ЩЕТИНІН Віктор Павлович, професор МАЛЬКО Максим Миколайович.
2.2. Організувати та провести роботу щодо впровадження єдиної системи авторизації до інформаційних системах Університету, з використанням облікових записів з системи корпоративної комунікації НТУ «ХПІ». Відповідальні: начальник ІОЦ ЩЕТИНІН Віктор Павлович, професор МАЛЬКО Максим Миколайович.
2.3. Робочій групі зі створення корпоративної інформаційно-освітньої системи:
2.3.1. Розробити концепцію та план заходів щодо модернізації інформаційних сервісів у НТУ «ХПІ».
2.3.2. Розробити оновлені вимоги та методичні рекомендації щодо структури та змісту сайтів кафедр, інститутів та підрозділів університету з метою задоволення потреб в інформації цільових аудиторій та необхідності проходження акредитацій та перевірок.
2.3.3. Провести детальний аналіз запитів підрозділів щодо придбання засобів обчислювальної техніки та створити план придбання узгодженого устаткування. Відповідальний професор МАЛЬКО Максим Миколайович.
2.4. Директорам, завідувачам кафедр, керівникам підрозділів:
2.4.1. Постійно вести роботу щодо оновлення та підтримки у сучасному стані засобів обчислювальної техніки, що використовуються у підрозділах.
2.4.2. Організувати роботу щодо підвищення комп’ютерної грамотності та навичок використання сучасних засобів обчислювальної техніки співробітниками підрозділів при виконанні ними службових обов’язків.
2.4.3. Провести роз’яснювальну роботу серед співробітників щодо активізації впровадження та використовування системи корпоративної комунікації НТУ «ХПІ» у всіх сферах професійної діяльності.
2.4.4. Відповідно рекомендацій робочої групи провести роботу щодо оновлення структури та змісту інформації на сайті підрозділу та постійно підтримувати її в актуальному стані.

3. Затвердити підсумки конкурсу гуртожитків університету.

4. Ввести в дію Положення про навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

5. Ввести в дію Положення про Вчену раду навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

6. Ввести в дію освітньо-професійну програму «Кібербезпека» за спеціальністю 125 – Кібербезпека підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2022 року.

7. Ввести в діюосвітньо-професійну програму «Кібербезпека» за спеціальністю 125 – Кібербезпека підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 2022 року.

8. Ввести в дію навчальні плани на 2022/2023 навчальний рік підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 125 – Кібербезпека.

9. Ввести в дію освітньо-професійні програми «Кібербезпека» за спеціальністю 125 – Кібербезпека підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 2018, 2019, 2020, 2021 років.

10. Ввести в дію навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 125 – Кібербезпека 2018, 2019, 2020, 2021 років.

11. Ввести в дію зміни до «Положення про планування і облік основних видів роботи науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ».

12. Ввести в дію освітні програми та навчально-тематичні плани післядипломної освіти:
12.1. За спеціальністю 222 «Медицина» програму спеціалізації: «Ендоскопія» (4 місяці) та програму стажування «Хірургія» (1 місяць);
12.2. За спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» цикли тематичного удосконалення (строком 2 тижня; 78 годин): «Актуальні проблеми клінічної мікробіології»; «Дисбіози»; «Етіологія та мікробіологічна діагностика інфекцій респіраторного тракту»;
12.3. За спеціальністю 226 «Фармація промислова фармація» програму стажування «Клінічна фармація» (1 місяць).

13. Ввести в дію нову форму індивідуального плану аспіранта.

14. Створити Навчально-наукову лабораторію соціологічного супроводу моніторингу якості вищої освіти та україно-турецького співробітництва. Ввести в дію Положення про Навчально-наукову лабораторію соціологічного супроводу моніторингу якості вищої освіти та україно-турецького співробітництва.

15. Відкрити в НТУ «ХПІ» докторантуру зі спеціальності 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

16. Виготовити та видати дипломи доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 89 від 01.02.2022 року:
16.1. МАРЧУК Леся Сергіївна, зі спеціальності 051 «Економіка», ДР № 003535;
16.2. СИЛКА Ігор Васильович, зі спеціальності 073 «Менеджмент», ДР № 003588;
16.3. ШАПОВАЛОВА Марія Ігорівна, зі спеціальності 113 «Прикладна математика», ДР № 003778;
16.4. БЕРНАДСЬКА Тетяна Володимирівна, зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», ДР № 003815;
16.5. РЯБІНІН Святослав Олександрович, зі спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», ДР № 003820.
Копії відповідних дипломів докторів філософії надати до секретаріату вченої ради. Відповідальна – завідувач аспірантури ШТЕФАН Вікторія Володимирівна.

17. Надати право наукового керівництва аспірантами ЛЕБЕДЄВУ Володимиру Володимировичу, доценту кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів зі спеціальності 161 – Хімічні технології та інженерія.

18. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, органам студентського самоврядування.

19. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 04 лютого 2022 року, протокол № 2.

Ректор Євген СОКОЛ

НАКАЗ № 84 ОД від «11» лютого 2022 р.

Заковоротний Олександр Юрійович