НАКАЗ ПРО РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 01 липня 2022 РОКУ, ПРОТОКОЛ № 5

НАКАЗ  № 171 ОД від «06» липня 2022 р.

Про рішення вченої ради

Відповідно до Статуту НТУ «ХПІ»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити фінансовий звіт ректора професора СОКОЛА Євгена Івановича за І півріччя 2022 року.

2. Виготовити та видати дипломи доктора філософії відповідно до Наказу МОН України № 350 від 06.06.2022 року:
2.1. ТОВСТОКОРЕНКУ Олегу Юрійовичу, зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», ДР № 004647;
2.2. ТРИШИНУ Павлу Романовичу, зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», ДР № 004648.

3. Ввести в дію:
3.1. Порядок роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» під час вступної кампанії 2022 року»;
3.2. Положення про приймальну комісію Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у новій редакції;
3.3. Положення про індивідуальну усну співбесіду Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
3.4. Вимог до мотиваційного листа та кри-теріїв, за якими приймальна комісія розглядає мотиваційний лист
3.5. Положення про постійно діючу приймальну комісію Навчально-наукового інституту Міжнародної освіти Національного технічного Університету «Харківський політехнічний інститут».
3.6. Положення про науково-методичну лабораторію кафедри ділової іноземної мови та перекладу.

4. Перейменувати кафедру 243 «Клінічна лабораторна діагностика, вірусологія та мікробіологія» в кафедру «Клінічної лабораторної діагностики та імунології».

5. Відкрити у складі навчально-наукового медичного інституту кафедри: «Мікробіології, бактеріології, вірусології та мікології», «Ортопедії і травматології», «Медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії», «Стоматології».

6. Надати право наукового керівництва аспірантами:
6.1. зі спеціальності 105 – Прикладна фізика та наноматеріали доценту кафедри фізики МІНАКОВІЙ Ксенії Олександрівні;
6.2. зі спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія доценту кафедри комп’ютерної інженерії та програмування БУЛЬБІ Сергію Сергійовичу.
6.3. зі спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»:

  • доценту кафедри автоматизованих електромеханічних систем КУНЧЕНКО Тетяні Юріївні;
  • доценту кафедри автоматизованих електромеханічних систем ВОРОБЙОВУ Богдану Віталійовичу;

6.4. зі спеціальністю 161 «Хімічна технологія та інженерія»   завідувачу кафедри технології пластичних мас і біологічно активних полімерів доценту ЧЕРКАШИНІЙ Ганні Миколаївні;
6.5. зі спеціальністю за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» доценту кафедри інформаційно-вимірювальних технологій і систем ГРИГОРЕНКУ Ігорю Володимировичу.

7. Відділу діловодства та канцелярії розіслати наказ проректорам, деканам факультетів, директорам інститутів, відділу кадрів, юридичному відділу, навчальному відділу, органам студентського самоврядування.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Підстава: рішення вченої ради від 01 липня 2022 року, протокол №5

В.о. ректора Олександр ТРУШ

НАКАЗ  № 171 ОД від «06» липня 2022 р.

Заковоротний Олександр Юрійович